Informatie & Tips

Diagnostisch onderzoek

Met de uitslagen van lichamelijk onderzoek, beeldonderzoek en cel- en weefselonderzoek als basis voor de diagnose borstkanker, kan de arts een behandelplan opstellen. Om de meest passende behandeling te kunnen bepalen, zijn er soms aanvullende gegevens nodig. Bijvoorbeeld over de exacte plaats van de tumor (MRI), het genenprofiel van de tumor of over uitzaaiingen in de lymfklieren of elders in het lichaam (uitzaaiingen op afstand). Als borstkanker uitzaait, gebeurt dit meestal naar de longen, lever, botten en hersenen. Om daar achter te komen, volgen mogelijk nog meer onderzoeken. Dat gebeurt in ieder geval wanneer voor de tweede keer borstkanker wordt geconstateerd.

Lees meer over de diverse aanvullende onderzoeken waarmee je te maken kunt krijgen.