Ragna van Hummel: "werken & borstkanker"

Ragna van Hummel: "werken & borstkanker"

Webinar datum: 
20 September 2012

De webseminar is ook via YouTube te bekijken: klik hier

 

Werken & borstkanker

Kun je blijven werken als je leven op zijn kop staat door de diagnose borstkanker? Welke termijn is 'normaal' om weer te gaan werken na behandeling en hoe bouw je dit op? 

Ragna van Hummel legt uit wat er wel en niet mogelijk is en wat jouw rol in het proces is, maar ook wie er verder allemaal betrokken zijn bij jouw traject. Wat doet de bedrijfsarts, wat is een arbeidsdeskundige? Je ontvangt een oproep voor een gesprek, maar je weet niet wie je nou welke vragen kunt stellen - welke vragen je moet stellen. Niemand kan je vertellen wat 'normaal' is om (weer) te gaan werken - hoeveel uur, hoeveel dagen? Hoe deel je je reintegratie in? En wat is er wettelijk geregeld?

Ragna van Hummel
Ragna van Hummel is ervaringsdeskundige, directeur van re-integratiebureau Re-turn | Werkkracht na kanker en initiatiefneemster van het boek 'Werken Na Kanker'.

Deelnemen
Lees vóór deelname de uitleg onderaan deze pagina.

Webseminars van Stichting Amazones worden mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van Stichting Pink Ribbon.

De webseminar opname staat online!

Klik hiervoven onder de 'seminar link' op de link en de opname start vanzelf (kan even duren voordat de webex player laadt). De presentatie van Ragna is ongeveer 20 minuten, gevolgd door de V&A - vraag & antwoord zoals die ook een aantal berichten naar beneden in uitgeschreven versie staat.

Dank je wel Ambulo, ga ik zeker doen!

Marjorie, houd dit topic even in de gaten. Over een paar dagen kun je het webinar hier alsnog beluisteren, plus de powerpoint bekijken. Je kunt dan alleen geen vragen meer stellen, natuurlijk...

Shoot, dacht dat het vanavond was ... heel jammer .... pech!

Goed webinar!

Voor mij is het al een tijdje geleden. Maar voor wie binnenkort gaat reïntegeren of daar mee bezig is heel informatief, lijkt me. Complimenten ook voor Ragna van Hummel die de presentatie moeiteloos live deed toen het geluid van de eerdere opname niet bleek te werken. Top!

Ik vond het heel interessant. En heb ook een aantal antwoorden gekregen op vragen die ik nooit aan de orde heb gesteld.

hartelijk bedankt ! Super Ragna, dat je dit wilde doen !

Dankjulliewel voor het organiseren van deze webseminar!

Anoniem, dat is een mooie vraag om te stellen aan het einde van het webseminar. Dan is er mogelijkheid tot vragen stellen.

en wat met de zelfstandigen?????

 

Dit zijn de vragen en antwoorden, zoals behandeld tijdens de Webseminar 'werken & borstkanker', door Ragna van Hummel.
 

V - Vervalt de plicht van de werkgever om passend werk aan te bieden na twee jaar? Ofwel, stel je bent minder dan 35 % ongeschikt (dus geen WIA), maar je kunt je werk niet meer (volledig) doen, is de werkgever dan toch verplicht je in dienst te houden?

A – Als je voor minder dan 35% wordt afgekeurd, dan betekent dat, dat voor de overige 65% je verdiencapacteit niet achteruit is gegaan en je voor dat percentage waarschijnlijk al voor de beoordeling door UWV beter gemeld was. Eenmaal beter gemeld gelden alle regels voor ontslag zoals die voor ‘gezonde’ werknemers ook gelden. De (maximaal) 35% waarvoor je niet of alleen aangepast inzetbaar bent wordt door de overheid als je eigen risico gezien en hiervoor is dus geen regeling. Voor het percentage dat je wordt afgekeurd zul je met je werkgever afspraken moeten maken denk bijvoorbeeld  aan passend werk of een aanpassing van je contract(uren).

 

V - Geldt de wet poortwachter ook als je aan het werk bent via een uitzendbureau?

A – Ja, ook flexwerkers vallen onder de Wet Poortwachter. Afhankelijk van je situatie is het uitzendbureau verantwoordelijk (dus niet degene bij wie je gedetacheerd bent) of neemt UWV die rol op zich in het kader van de ziektewet.

 

V - Wat kun je doen als je van het UWV twintig uur moet gaan werken maar de bedrijfsarts heeft aangegeven dat je langzaam op moet bouwen?

A – Je belastbaarheid is vastgesteld op 20 uur. In het geval je geen werkgever hebt bij wie je kunt re-integreren, dan kun je bijvoorbeeld opbouwen met vrijwilligerswerk of via een proefplaatsing. Bij een proefplaatsing werk je drie maanden met behoud van uitkering. De werkgever heeft dus geen loonkosten en zo kun je van beide kanten kijken of jij de baan aankan. Het is hierbij wel zo dat de werkgever de intentie moet uitspreken om jou bij een succesvolle proefplaatsing aansluitend minimaal zes maanden in dienst te houden. Het doen van vrijwilligerswerk of het aangaan van een proefplaatsing moet je vooraf bij UWV melden.

 

V - Kun je ontslagen worden als er sprake is van bezuinigingen/reorganisatie in je bedrijf?

A – Bij een reorganisatie worden werknemers boventallig verklaard. Als je ziek gemeld bent, dan is dat je eerste recht, maar zodra je je beter meldt word je voor die uren boventallig en kom je voor die uren dus in de bestaande regeling voor ontslag of herplaatsing terecht. Er kan sprake zijn van zwaarwegende omstandigheden waardoor je werkgever ondanks jouw ziekmelding toch toestemming krijgt van UWV om jou te ontslaan.

 

V - Als je een nieuwe baan zoekt is het dan verstandig om te benoemen dat je ziek (geweest) bent of doe je dat beter niet?

A – Je bent niet verplicht om te melden dat je ziek bent geweest, tenzij dit je functioneren in de nieuwe baan in de weg kan staan. Als jij veel last hebt van oedeem en je solliciteert naar een functie als bijvoorbeeld vakkenvuller, waarbij te verwachten is dat je ook veel hoog en laag moet reiken en dit niet kunt, dan moet je je beperking melden, omdat te verwachten is dat die de uitvoering van je werkzaamheden in de weg zal staan. De reden van je beperking hoef je echter niet te melden, die is privé. Wat je het best kunt doen is verkennen. Bedenk waarom je het wel of niet zou vertellen en weeg dan je keuze af per situatie. Uiteindelijk is het vaak een kwestie van timing, niet alles hoeft direct in het eerste gesprek op tafel te liggen het doel is immers om wederzijds te ontdekken of er een klik is. Bedenk ook dat je niet de enige bent, er zijn meer mensen met een gat op hun CV, bijvoorbeeld vanwege zorgtaken, of omdat ze ontslagen zijn. Wil je direct vertellen dat je door je ziekte niet gewerkt hebt, doe dat dan kort en krachtig: ik was ziek en daardoor noodgedwongen uit de running, nu ben ik er weer bovenop en gemotiveerder dan ooit om aan de slag te gaan, deze baan past bij mij. Zo voorkom je dat het gesprek opeens gaat over jouw persoonlijke omstandigheden in plaats van over de functie.

 

V - Als je werkgever niet meewerkt, bijvoorbeeld niet echt zoekt naar passend werk, tot wie kun je je dan wenden?

A – Kijk eerst wat jij wilt. Jij bent ook voor 50% verantwoordelijk voor je re-integratie, dus kunt zelf ook ideeën aandragen voor jouw re-integratie, het hoeft niet alleen van de werkgever te komen. Als jullie ideeën uiteenlopen, dan is er de bedrijfsarts die mee kan denken, of een re-integratiebureau. Kom je er echt niet uit, dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Je krijgt dan een gesprek met een arbeidsdeskundige waarin nagegaan wordt of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen voor jouw re-integratie. Hopelijk leidt dit tot een nieuw vertrekpunt!

 

V - Wat als je werkgever wil, dat je meer uren werkt dan jij denkt aan te kunnen?

A – Je hebt de plicht om het te proberen, en als blijkt dat het niet gaat kun je bij de bedrijfsarts aankloppen. Zie verder de vraag hiervoor.

 

V - Ik ben in mijn proeftijd ziek geworden en had nog geen arbeidscontract getekend. Ik krijg wel al een jaar doorbetaald. Heb ik nu wel rechten?

A – Als je al een jaar doorbetaald wordt, dan is er nu dus sprake van een arbeidsovereenkomst en gelden de gebruikelijke regelingen, mits je ziek gemeld bent.

 

V - Kan alleen de werkgever beslissen een re-integratie bureau in te schakelen? Als je dat zelf wil en je werkgever wil dat niet betalen, zijn er dan andere mogelijkheden het te financieren?

A – Je kunt natuurlijk ook zelf aandragen dat je ondersteund wilt worden omdat je denkt dat het je werkhervatting bespoedigt. De meeste bureaus helpen je dit bespreekbaar te maken bij je werkgever. Vanuit de wetgeving heeft de werkgever een zorgplicht. Aan het einde van de twee jaar ziekmelding wordt getoetst of de werkgever hieraan heeft voldaan en het inschakelen van een re-integratiebureau kan daaraan bijdragen. Als je werkgever de kosten van een re-integratiebureau niet wil of kan betalen, dan kun je vragen of de werkgever verzekerd is voor verzuim, soms draagt die verzekering bij aan de kosten, het re-integratiebureau kan jou tenslotte helpen om weer aan de gang te gaan en jouw verzuim te beperken. Je kunt ook kijken of het re-integratiebureau bereid is om een regeling of gespreide betaling te bieden. De kosten van een re-integratiebureau zijn in elk geval niet te verhalen op je ziektekostenverzekering omdat de wet ‘zorg’ en ‘re-integratie’ van elkaar scheidt. In de praktijk blijkt trouwens dat de meeste werkgevers goed te overtuigen zijn van het nut van een gespecialiseerd re-integratiebureau.

 

V - Als je als ZZP-er ziek wordt en je bent niet verzekerd tegen verzuim, wat zijn dan je opties? Kom je wel in aanmerking voor bijstand bijvoorbeeld?

A – Als ZZP-er val je niet onder de werknemersverzekeringen, zoals ziektewet, WW en WIA. Niet werken is dus geen inkomen hebben, tenzij je verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid. Wel kun je in aanmerking komen voor bijstand, de bijstand is namelijk een sociale verzekering en daarbij is wel of niet werken in loondienst niet van belang. Wel moet je aan diverse criteria voldoen, deze kunnen per gemeente verschillen.

 

V - Heb je eventueel recht op omscholing als je door je beperkingen niet meer je oude werk kunt uitvoeren?

A – Nee, niet zonder meer, vanuit de Wet Poortwachter bestaat er geen recht op omscholing. Wel voorziet de Wet Poortwachter in een twee spoor van re-integratie: het zoeken van een werkplek buiten de huidige organisatie. Het kan zijn dat daarvoor omscholing wenselijk is, in dat geval kun je daarover in overleg gaan met je werkgever.

 

V - Mijn werkgever wilde dat ik een gesprek aanging met een arbeidsdeskundige. Ik heb uitzaaiingen. Ben je dat verplicht ?

A – Jij hebt zolang je in dienst bent bij je werkgever een inspanningsplicht in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en dus zul je aan een dergelijk verzoek van je werkgever in principe moeten meewerken. Als de uitzaaiingen je zoveel beletten dat je zelf vindt helemaal niet te kunnen werken dan kun je dat bij de bedrijfsarts naar voren brengen. Als die constateert dat er geen sprake is van belastbaarheid dan is er geen aanleiding om een arbeidsdeskundige in te schakelen (die kijkt immers naar hoe je belastbaarheid omzet in taken), en is een dergelijk verzoek van de werkgever niet logisch en kun je er op grond daarvan bezwaar tegen maken.

 

V - Wat is precies passend werk?

A – De term ‘passend werk’ wordt nogal eens verward met ‘werken op arbeidstherapeutische basis’. Werk op arbeidstherapeutische basis heeft als doel te onderzoeken of er benutbare mogelijkheden zijn, of er sprake is van belastbaarheid in werk. In de praktijk is dat is eigenlijk alles tot een uur of 10-12 in de week, waarbij je in principe de ruimte hebt om ermee te stoppen op ieder moment dat het werken niet (meer) gaat. Passend werk is van toepassing als de bedrijfsarts belastbaarheid heeft geconstateerd en tegelijkertijd bepaalde (tijdelijke) beperkingen heeft geconstateerd waardoor je niet je eigen werkzaamheden kunt uitvoeren. In dat geval moet de werkgever je passend werk aanbieden (jij kunt ook passend werk opperen), werk dat past bij je mogelijkheden van dat moment. Het kan dan ook om meer uren in de week gaan. Een ander verschil met arbeidstherapeutisch werken is dat je bij passend werk niet zonder meer mag stoppen met werken als het niet gaat, maar dan naar (verdere) aanpassingen moet zoeken.

 

V - Is de werkgever verplicht je passend werk te laten doen, ook als dit passende werk eigenlijk al door collega`s wordt gedaan inmiddels, wanneer je dus boventallig bent?

A – Algemeen gesproken: Ja, je werkgever is verplicht je passend werk aan te bieden, mits dit voorhanden is. Jij bent verplicht om binnen jouw mogelijkheden passend werk te accepteren. Het feit dat je boventallig bent is in principe alleen van toepassing voor die uren die je beter gemeld bent (waar dus geen passend werk voor kan gelden).

 

V - Word je afgekeurd door het UWV als je ongeneeslijk ziek bent?

A – Algemeen gesproken: als de gezondheidsprognose (op korte termijn) slecht is dan leert de praktijk dat UWV vaak bepaalt dat er geen belastbaarheid in werk is. Dit kan na twee jaar verzuim zijn, maar ook al eerder (vervroegde WIA). Wat UWV doet bij de beoordeling voor de WIA na twee jaar verzuim is bekijken of er sprake is van een verlies van verdiencapaciteit. De verzekeringsarts van het UWV bekijkt je belastbaarheid en op basis daarvan berekent de arbeidsdeskundige (het verlies van) je verdiencapaciteit. Met uitzaaiingen ben je niet per definitie niet (on)belastbaar en dus betekent dat niet automatisch dat je verdiencapaciteit verliest.

 

V - Als je het niet eens bent met het verslag van een gesprek met iemand van de arbodienst, kun je daar dan bezwaar tegen indienen?

A – Ja, dit doe je dan gelijk bij de arbodienst. Het verslag hoort een verslag te zijn van het gesprek en als dit niet klopt met jouw beleving, dan kun je dit aangeven. Je kunt bezwaar maken, jouw eigen verslag laten toevoegen of jouw interpretatie van bepaalde dingen laten opnemen in het verslag.

 

V - Hoe vergroot je je kansen op een nieuwe baan ondanks je ziekte en beperkingen? Zijn daar handvaten voor?

A – Het belangrijkste is dat je zelf weet waarom je wilt werken. Dat je jezelf kent en goed kunt vertellen waarom jij gemotiveerd bent voor de baan. Dat is ook een goede tip voor het gesprek: weet waar jij het over wilt hebben en oefen met een vertrouwd iemand hoe je kunt aanscherpen wat je vertelt en hoe je het gesprek terug kunt brengen op wat jij wilt zeggen. 

Uitleg Webseminars

Hoe ziet de webinar eruit?
De webinar bestaat uit een presentatie met powerpoint slides door een spreker. Na afloop is er gelegenheid tot vragen stellen aan de spreker via een V&A (Vraag & Antwoord). De webinar én de vragen en antwoorden zullen na afloop op de website geplaatst worden zodat iedereen ze ook later nog kan terugkijken.

Deelnemen aan de webinar
De webinar  is voor iedereen toegankelijk. Vooraf aanmelden is niet nodig. Via de seminar link hierboven kom je op het inlogscherm, hier vul je je naam, achternaam en emailadres in plus het gebeurteniswachtwoord: 1234. Op de vraag "Uw host heeft een geintegreerde spraakconferentie geopend. Wilt u deelnemen" antoorden: ja.
Je kunt ervoor kiezen om ipv je echte naam je nick en als achternaam Amazone te kiezen (Marielle wordt dan bijvoorbeeld 'Marielle Amazone'). De deelnemerslijst is alleen zichtbaar voor de panelleden, alleen als je een vraag stelt tijdens de V&A (Vraag & Antwoord) sessie na afloop van de presentatie en je vraag wordt beantwoord, dan is je naam zichtbaar voor de overige deelnemers. 

Vragen aan de expert
Na afloop van de presentatie is er de gelegenheid om vragen te stellen aan Ragna van Hummel. Hiervoor zal dan een scherm 'V&A' (Vraag & Antwoord) aangezet worden. Houd dus tijdens de presentatie pen en papier bij de hand zodat je je vragen kunt noteren voor de V&A! 

Beeld en geluid
Je kunt vantevoren hier checken of de mediaplayer op jouw pc / laptop geschikt  is voor het bijwonen van de webinar. Je hoeft maar over 1 van de 3 vermelde mediaplayers te beschikken en kunt ze via de link downloaden.
De webinars maken gebruik van geintegreerde VOIP (dezelfde technologie als bijvoorbeeld Skype) voor het geluid. Dit betekent dat je niet hoeft in te bellen per telefoon en er voor jou geen extra kosten zijn (buiten je bestaande internetabonnement/kosten). Tijdens de webinar kun je zelf niet spreken. Zorg er wel voor dat het geluid van je pc / laptop aan staat! 

Mobiele apparaten
De webinars maken gebruik van WebEx. Deze technologie ondersteunt momenteel nog geen mobiele apparaten, zoals tablets en smartphones. Log dus in vanaf je pc of laptop.

Technische vragen
Mocht je technische vragen hebben tijdens de webinar, dan kun je deze aan de panelleden stellen via het scherm 'chat' (aan de rechterkant van je scherm). De chat is niet bedoeld voor vragen over de presentatie, bewaar deze voor de V&A na afloop (zie boven).

Kennisgevingen
De webinars maken gebruik van een WebEx service met een functie waarmee audio en documenten en andere materialen die worden uitgewisseld of bekeken tijdens de sessie, kunnen worden opgenomen. Door aan de webinar deel te nemen, geef je automatisch toestemming tot dergelijke opnamen.

De webinars en opnamen hiervan, inclusief vragen en antwoorden, blijven eigendom van Stichting Amazones. Het is niet toegestaan deze zonder toestemming vooraf van het Stichtingsbestuur elders te plaatsen dan wel te vermenigvuldigen. Toestemming kan per email worden aangevraagd aan info@de-amazones.nl

Vragen? 
Stuur een email naar info@de-amazones.nl of stel ze hieronder.