Informatie & Tips

Triple negatieve borstkanker

Bij deze vorm van borstkanker heeft de tumor geen receptoren (ontvangers) voor oestrogeen (ER) en progesteron (PR) en ontbreekt ook het eiwit HER2*. Door het ontbreken hiervan spreekt men van triple negatieve borstkanker. Oftewel: drie keer negatief.

Een behandeling met hormoontherapie of trastuzumab (Herceptin) maakt juist gebruik van deze receptoren en eiwitten en is bij triple negatieve borstkanker daarom niet zinvol.

Lees meer over (de behandeling van) triple negatieve borstkanker.