Amazone
Lid geworden op: 09/01/2006 - 22:00
Offline
Berichten: 4292

Corona en behandelingen tegen uitgezaaide borstkanker

vrijdag, 20 maart 2020

Ik ken héél veel lotgenoten en dit is wat ik om me heen hoor.

Sowieso wordt per patiënt bepaald of behandelingen door moeten gaan of niet.

Daarnaast speelt een rol of in jouw ziekenhuis het coronavirus totaal is geëscaleerd of niet.

Als alle menskracht ingezet moet worden voor de behandeling van corona, dan moet dat wijken. In mijn regio ligt bijvoorbeeld het Bernhoven-ziekenhuis. Daar worden bijna alleen nog coronapatiënten behandeld.

Daarnaast is ieder ziekenhuisbezoek een risico op het oplopen van besmetting.

De éne na de andere patiënt krijgt te horen dat bepaalde behandelingen nu tijdelijk niet doorgaan:

- everolimus niet starten i.v.m. lagere weerstand (en mogelijk longproblemen) (ik gebruik het al bijna een jaar en mag er gewoon mee doorgaan)

- CDK4/6-remmers (palbociclib, ribociclib, abemaciclib) niet door laten gaan i.v.m. lagere weerstand (de hormoonlijnen worden wel voortgezet)

- trastuzumab (herceptin) (of biosimular) niet door laten gaan i.v.m. lagere weerstand (dat wordt overigens door andere oncologen weersproken); sommige mensen regelen het nu zo dat de huisarts dit geneesmiddel toedient

- pertuzumab niet door laten gaan i.v.m. lagere weerstand

-T-DM1 (kadcyla) niet door laten gaan i.v.m. lagere weerstand

Tot nu toe gaan de meeste chemo's wel door. Deze worden bij uitzaaiingen ingezet als mildere medicijnen niet (meer) afdoende zijn, en zijn dus noodzakelijk om kankergroei te remmen. Alleen daar waar chemo langdurig en in lagere dosering wordt toegediend, zie ik dat deze tijdelijk wordt onderbroken; zo'n tijdelijke stop wordt dan ook hier kennelijk verantwoord geacht.

Raak niet in paniek als je behandeling niet doorgaat. De reden is dan dat ze het risico op ernstige complicaties bij het oplopen op het coronavirus willen vermijden. Of er is totale overmacht. Als dat zo is, dan kan het niet anders.

Offline
Berichten: 228

Hier in België kreeg ik enkel een extra telefoontje van het ziekenhuis om te vragen of ik koorts of andere symptomen had die eventueel op corona konden wijzen. Voor de rest gaat alles voorlopig verder volgens plan. Ik krijg wekelijks taxol en driewekelijks perjeta/herceptine toegediend. 

 

Offline
Berichten: 4292

Nou Smim, ik ken lotgenoten uit België die gebeld werden met de mededeling dat hun kuren niet doorgingen, dus kennelijk is het in België ook niet overal hetzelfde. Per patiënt en per ziekenhuis is het anders.

Offline
Berichten: 228

Ik heb het hier nagevraagd in mijn ZH: Voor sommige behandelingen, met veel cycli, wordt de frequentie soms verminderd. Een belangrijke afweging hierbij is of de kanker stabiel is. Bvb doelgerichte therapieën, zoals herceptine, werken een tijdje door, en dus kan de frequentie gemakkelijker verlaagd worden. De afweging is "wat is het risico voor het verloop vd kanker" vs "risico om corona op te lopen door naar het zh te komen"

In mijn geval bvb wegen de risico's van het oplopen van corona niet op tegen de risico's van mijn kanker niet onder controle krijgen. Dus mijn wekelijkse behandelingen lopen door.

Het blijft belangrijk om geen corona op te lopen. De veiligheidsprotocollen in het zh zijn verscherpt, alle zorgpersoneel draagt nu maskers, afstanden zijn vergroot in wachtzalen, geen bezoekers indien mogelijk. Gekende corona patienten worden via andere routes binnengelaten en behandeld. 

Onderzoeken en behandelingen bij primaire bk blijven met dezelfde urgentie doorgaan. Controles kunnen worden uitgesteld. 

We verwachten in België pas binnen 1-2 weken een piek in corona-gevallen. In mijn ziekenhuis "valt het voorlopig nog mee". 

Offline
Berichten: 4292

Dus uitgangspunt is - zo lang het kan qua bezetting in de ziekenhuizen - dat als de toestand van de patiënt het toestaat, dat dan behandelingen vertraagd/uitgesteld worden om de patiënt zo weinig mogelijk kans op besmetting te geven én een zo sterk mogelijk immuunsysteem bij toch besmetting te hebben. Dat is feitelijk ook wat er in Nederland gebeurt.

 

Offline
Berichten: 228

Punt is dat kanker patienten niet in "competitie" staan met corona patiënten, noch voor middelen of mensen. De veiligheid van de patiënt is nog altijd prioriteit nummer een is. Hierbij evalueert de arts of het grootste gevaar kanker of corona is, om het behandelplan eventueel aan te passen.