Cijfers en feiten

Een kwart is jonger dan 50. Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen in de leeftijd van 60 tot 75 jaar. Ongeveer een kwart van de vrouwen die borstkanker krijgt, is jonger dan 50 jaar. Dat zijn er jaarlijks zo’n 3000. Tien daarvan zijn jonger dan 25 jaar. 

Incidentie: 1 op de 10 borstkankerpatiënten is jonger dan 45 jaar

De meeste gevallen van borstkanker of een mogelijk voorstadium daarvan (in situ) worden gediagnosticeerd in de leeftijd 50 – 75 jaar. Toch zijn er ook jonge vrouwen die borstkanker krijgen (gehanteerde leeftijdsgrens: vrouwen jonger dan 45 jaar).

De meest recente definitieve data betreffen verslagjaar 2013.

Toen kregen 1.721 vrouwen en 4 mannen de diagnose borstkanker of in situ onder de leeftijd van 45 jaar, ten opzichte van 15.228 vrouwen en 109 mannen ouder dan 45 jaar. Wanneer de cijfers over 2014 definitief zijn, zal dit document worden bijgewerkt.

Binnen de groep jonge vrouwen die in 2013 gediagnosticeerd werden met borstkanker (of in situ), is de leeftijdscategorie 40 – 44 jaar in de meerderheid. 

De volledige verdeling zag er in 2013 als volgt uit:
40 – 44 jaar: 1.013 vrouwen
35 – 39 jaar: 411 vrouwen
30 – 34 jaar: 217 vrouwen
< 30 jaar: 80 vrouwen

10-jaars overleving: lager bij jonge vrouwen

De 10-jaars overleving van borstkankerpatiënten onder de 45 is 79%. Dit is lager dan die van patiënten van 45-54 jaar (85%) en 55-74 jaar (83%).

Agenda

woensdag, 10 maart 2021 | 17:00 tot 19:00 uur
woensdag, 14 april 2021 | 11:00 tot 17:00 uur