Brain scan study finds evidence of "chemo brain"

19 berichten / 0 nieuw
afbeelding van Kellly
Berichten: 1418
Brain scan study finds evidence of "chemo brain"

By Julie Steenhuysen CHICAGO | Tue Nov 15, 2011 10:20am EST (Reuters) - Women who survive breast cancer after undergoing chemotherapy may also have to contend with impairments in attention, memory and planning skills, U.S. researchers said on Monday. They said women who had undergone chemotherapy for breast cancer had significantly less activity in parts of the brain responsible for executive functioning tasks compared with breast cancer patients who were not treated with chemotherapy. Among those treated with chemotherapy, the study also found a strong correlation between women who complained they were having trouble with memory and thinking skills and actual deficits in these regions of the brain. The study may help explain why many breast cancer patients complain of "chemo brain" -- a term used to describe foggy thinking and memory lapses following treatment with chemotherapy. "This is a huge validation for these women who are telling their doctors 'something is wrong with me'," said Shelli Kesler of Stanford University School of Medicine in California, whose study appears in the Archives of Neurology. Kesler said the conventional thinking is that chemotherapy drugs cannot cross a protective membrane called the blood-brain barrier that protects the brain from toxins. And doctors have dismissed women's complaints of brain deficits after chemotherapy, chalking them up to exaggeration and stress related to the cancer. "This shows that when a patient reports she's struggling with these types of problems, there's a good chance there has been a brain change," Kesler said. Her study involved 25 breast cancer patients who had been treated with chemotherapy, 19 breast cancer patients who had surgery and other treatments, and 18 healthy women. All were asked to perform a card-sorting task that involves problem-solving skills while their brain activity was monitored through functional magnetic resonance imaging or fMRI. The women also completed questionnaires to assess their own cognitive abilities. As in prior studies of cancer patients, the team saw significant reductions in activity in two parts of the prefrontal cortex, including one used for working memory, cognitive control and monitoring. But they also found significantly reduced activation of an additional region of the prefrontal cortex linked with executive function -- the area of the brain needed for planning. lees verder: http://www.reuters.com/article/2011/11/15/us-brain-scan-idUSTRE7AE1EQ20111115 http://archneur.ama-assn.org/cgi/content/abstract/68/11/1447

afbeelding van Kellly
Berichten: 1418

Kellly schreef:
But they also found significantly reduced activation of an additional region of the prefrontal cortex linked with executive function -- the area of the brain needed for planning.

mag ik even zeggen dat ik hier enorm veel last van heb post-kanker???????

Offline
Berichten: 439

Och hemel... niet alleen je lijf... ook je koppie?! Daar zou ik bezwaar tegen maken, hoor, dat hoofd was van jou!
Overigens is het fantastisch dat chemo-brains niet meer kunnen worden afgedaan als psychologisch gelul. Het is zó frustrerend voor velen én bepalend voor de manier waarop je je leven weer op kunt pakken... Het zou mooi zijn als het reversibel zou zijn door training of een leif klein pilletje zonder bijwerkingen...

afbeelding van Kellly
Berichten: 1418

Een chemotherapiebehandeling die vrouwen ondergaan vanwege borstkanker, heeft naderhand een significante invloed op bepaalde hersenfuncties. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat gisteren werd gepubliceerd in Archives of Neurology.

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3033648/2011/11/15/Chemokuur-bij-borstkanker-beinvloedt-brein.dhtml

afbeelding van Kellly
Berichten: 1418

Ik vond ook dit, uit 2010 ... het is allemaal dus al veel langer bekend... waarom heeft niemand me dat ooit verteld? Wat zit ik moeilijk te doen met mezelf en anderen te overtuigen.. het staat hier zwart op wit.

Het chemobrein in beeld

Borstkankerpatiënten die chemotherapie hebben gekregen, rapporteren regelmatig geheugen- en concentratieproblemen. Dat blijkt ook in het brein zichtbaar: als ze een cognitieve taak uitvoeren, zijn de betrokken hersengebieden minder actief.
Borstkankerpatiënten die chemotherapie hebben gekregen, rapporteren regelmatig geheugen- en concentratieproblemen. Dat blijkt ook in het brein zichtbaar: als ze een cognitieve taak uitvoeren, zijn de betrokken hersengebieden minder actief. Bovendien tonen scans afwijkingen in de witte stof, die de hersengebieden met elkaar verbindt. De verschijnselen werden waargenomen bij patiënten die al tien jaar ziektevrij zijn.

‘I have chemo brain! What’s your excuse?’ T-shirts met deze tekst worden al sinds enige jaren te koop aangeboden op internet. Chemo brain, zoals het in de VS in de volksmond heet, is echter meer dan een slogan op een t-shirt; het is een bekend verschijnsel bij kankerpatiënten die chemotherapie hebben gekregen. Sommigen merken dat ze na de behandeling mentaal minder goed functioneren. Ze hebben last van geheugenproblemen en hebben moeite om ergens de aandacht bij te houden. Dergelijke klachten kunnen lange tijd aanhouden, zelfs tot jaren na afloop van de behandeling.

‘In het Nederlands Kanker Instituut krijgen we dat regelmatig te horen. Daarom begonnen we tien jaar geleden met neurocognitief onderzoek bij kankerpatiënten die geen ziekte van het centraal zenuwstelsel hebben, maar toch met cognitieve problemen kampen’, vertelt neuropsycholoog Sanne Schagen van het NKI-AvL. ‘Inmiddels is wijd en zijd bekend dat bepaalde systemische therapieën – dat zijn behandelingen die het hele lichaam bereiken – bij een aantal patiënten tot cognitieve achteruitgang kunnen leiden. Welk mechanisme hieraan ten grondslag ligt, is nog onvoldoende duidelijk. We weten evenmin waarom de een gevoeliger lijkt voor dit verschijnsel dan de ander.’

Met behulp van neuropsychologisch onderzoek, experimentele studies met dieren en beeldvorming bij patiënten probeert Schagen dergelijke vragen op te helderen. Zo kwam ze terecht bij cognitief wetenschapper Michiel de Ruiter (AMC en NKI-AvL) en bij neuroradioloog Liesbeth Reneman van het AMC, die met behulp van nieuwe beeldvormende technieken de invloed van onder meer xtc, alcohol, organische oplosmiddelen en geneesmiddelen op de (zich ontwikkelende) hersenen zichtbaar maakt. Vaak zijn de veranderingen die deze middelen in het brein veroorzaken niet met het oog waarneembaar, maar wel met nieuwe MRI-technieken. Hetzelfde geldt voor chemotherapie.

Mentale inspanning
De drie onderzoekers deden een studie bij borstkankerpatiënten die tien jaar eerder succesvol waren behandeld. Ze werkten met twee kleine groepen: de ene groep kreeg na een operatie aanvullend chemotherapie en bestraling, de andere groep alleen bestraling. ‘We wisten al dat de borstkankerpatiënten die chemokuren ondergingen minder goed presteren op cognitieve tests’, legt De Ruiter uit. ‘Om te zien wat er dan in de hersenen gebeurt, legden we ze in de MRI-scanner terwijl ze bepaalde taken uitvoerden. Ze kregen een geheugentest en een opdracht waarbij ze moesten plannen en moesten onthouden welke stappen ze gezet hadden om tot een oplossing te komen, een zogenaamde executieve taak. Op de MRI-beelden volgden we de activiteit in de hersengebieden die worden aangesproken tijdens deze testjes.’

Een MRI-scanner (of voluit: magnetic resonance imaging scanner) maakt een soort foto van de activiteit in de hersenen.
Van de zomer verschenen de onderzoeksresultaten in het wetenschappelijke blad Human Brain Mapping. Bij vrouwen die geen chemotherapie hadden gekregen, zag De Ruiter meer activiteit in de prefrontale cortex, die betrokken is bij cognitieve functies als beslissingen nemen, plannen en impulsbeheersing. Ook het deel van de hersenen dat de pariëtaalkwab wordt genoemd, was actiever. Dit hersengebied is onder meer verantwoordelijk voor het ruimtelijk denken.

De groep zonder chemotherapie presteerde beter op de tests dan de vrouwen die wel chemotherapie hadden gekregen. ‘Het ging om subtiele verschillen, maar statistisch wel significant’, aldus De Ruiter. ‘Wat dat voor het functioneren in het dagelijks leven betekent, verschilt van persoon tot persoon’, zegt Schagen. ‘Het hangt er bijvoorbeeld van af hoe vaak je in het dagelijks leven een beroep doet op je cognitief functioneren. We zien soms dat bij hoogopgeleide mensen een kleine verandering grote consequenties kan hebben in het dagelijks leven. Vaak komen zij nog wel tot hetzelfde resultaat, maar de mentale inspanning die ze ervoor moeten leveren is veel groter, waardoor ze soms hun werk niet meer op hun oude niveau kunnen uitvoeren.
lees verder:
http://www.kennislink.nl/publicaties/het-chemobrein-in-beeld

Offline
Berichten: 846

Jeetje Kelly wat ben jij een bijtertje. =D> Dankzij jou vasthoudendheid eindelijk bewijs!!!! Heel erg bedankt!

Offline
Berichten: 162

Zoiets dergelijks had ik ook al eens gelezen èn uitgeprint als bewijs!!

Artsen hebben het jarenlang aangezien voor een fabeltje. Toch blijkt nu dat chemotherapeutische middelen wel degelijk de bloed/hersenbarrière passeren.

De meeste kankerpatiënten merken dat ze na hun behandeling mentaal minder goed functioneren, soms nog maanden na afloop van hun chemotherapie. Artsen namen die klachten meestal niet serieus en er ontstond zelfs een spottende term voor: chemobrain. Chemobrain is echter voor de patiënt zelf een werkelijke ervaring, met geheugenverlies, verwardheid, concentratieproblemen en een algemeen gebrek aan focus. Er zijn schattingen dat 99 procent van de patiënten met borst- of eierstokkanker na chemo- of radiotherapie last krijgt van chemobrain. Van hen zal 61 procent ook lang na het eind van de behandeling nog last hebben van vermoeidheid en geheugenproblemen1.

Eerste ontdekking
Aan de David Geffen School of Medicine van de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA) heeft een onderzoeksteam als een van de eerste erkend dat chemobrain een werkelijk bestaand fenomeen is dat, zo nemen zij aan, nog tien jaar na de behandeling kan voortduren. Zoals hoofdonderzoeker dr. Daniel Silverman van UCLA zegt: ‘Mensen met chemobrain kunnen hun aandacht vaak niet richten, dingen niet onthouden of verschillende dingen tegelijk doen zoals ze dat voor de chemotherapie konden.’
In zijn onderzoek gebruikte hij een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) om de hersenen van 21 vrouwen te bekijken vijf tot tien jaar na hun operatie voor borstkanker. Van hen hadden er 16 tevens chemotherapie gehad. De onderzoekers vergeleken de hersenscans van deze 16 met die van de vrouwen die enkel een operatie hadden gehad en met die van 13 gezonde controlepersonen. De vrouwen kregen een aantal kortetermijngeheugentests terwijl tegelijkertijd de bloedtoevoer van de hersenen werd gemeten. De vrouwen die chemotherapie hadden gehad, hadden een lagere verbrandingssnelheid in de frontale hersenschors1.

Offline
Berichten: 4292

Ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld. Ik vond de bewijzen bij mezelf zo overtuigend duidelijk dat ik me echt niet gek liet maken door dat het maar fantasie of zo zou zijn.
Mijn korte termijngeheugen was na beide keren chemo zéker het eerste jaar erg aangetast.
Inmiddels ben ik ongeveer 8 jaar na de tweede chemo en bezig met een universitaire studie. Ik heb echt het idee dat ik, hoewel inmiddels 50 jaar oud, wel weer redelijk op mijn oude niveau zit, mijn tekstopnamecapaciteit is minder dan vroeger maar dat wijt ik aan mijn leeftijd, eerder dan aan de chemo.

afbeelding van Anoniem123
Offline
Berichten: 4231

Ik vind het toch shocking.... Zie maar, dus toch !!!

afbeelding van Bergamot
Offline
Berichten: 4230

Chemo doet echt wel wat met je brein, ik ben echt zo ontzettend slecht in plannen geworden.....

Offline
Berichten: 41

Het gevoel van erkenning deel ik maar nauwelijks. Ik vind het helemaal niet fijn dat mijn geheugen- en concentratie niet door een slechte dag / nacht of zo komt, maar dat daadwerkelijk mijn hersenen minder functioneren. Alles in mij schreeuwt: "en is daar wat aan te doen?" zonder erkenning geen remedie natuurlijk. Ik heb niet het idee dat er voor mijn hoe-heet-dat-ook-alweer voor-de-operatie-chemo die prachtig werkte veel alternatieven waren. Maar je ziet wat ervan komt.
Als ik erg mijn best doe: neo-adjuvant, dat was het.
(alweer onthouden sinds 2008)
Groet aan de lotgenoten van Eleonora, op de telefoon waarop ik geloof ik niet kan inloggen op deze site. Ook dat nog.

(en uiteindelijk lukte dat helemaal niet, niet met en niet zonder inloggen, dus zit ik nu dit stukje achter de computer in een vakje te plakken)

Offline
Berichten: 4292

Karin, die inmiddels overleden is, heeft in een oude Amazine hier een goed artikel overgeschreven, waarin ook al bewijzen naar voren kwamen voor deze bijwerking.

afbeelding van Gosia
Offline
Berichten: 46

ellenk schreef:
Karin, die inmiddels overleden is, heeft in een oude Amazine hier een goed artikel overgeschreven, waarin ook al bewijzen naar voren kwamen voor deze bijwerking.

Hoi Ellen,
Kun je die tekst van Karin nog ergens achterhalen? Daar zou ik erg blij mee zijn.

Ik ben blij met deze ontwikkelingen, want ik zeg al jaren tegen mijn oncoloog dat ik zoveel last heb van vergeetachtigheid, concentratieverlies en vermoeidheid door de zware chemo. Waarop hij telkens fijntjes reageert met de opmerking dat dat nog niet bewezen is.
Bij mijn volgende controle kan ik eindelijk wat onderzoeken onder zijn neus wrijven!
Groetjes Gosia

Offline
Berichten: 467

Ik denk dat Ellen dit bedoelt:
http://www.de-amazones.nl/sites/default/files/nieuwsbrieven/010308/chemobrains.html

Alle oude Amazines zijn trouwens hier terug te lezen.

Offline
Berichten: 454

nou dit wist ik natuurlijk al maar nu is het dan ook echt waar en het verklaart dan ook waarom ik gister ergens stond met de auto en geen idee had waar ik naar toe moest. Hoezo memory loss. Invaliderend, schokkend en beangstigend.

@Ellenk, knap hoor je studie. Mijn loi cursus beklijft niet echt :(

Offline
Berichten: 228

Hallo lieve dames,

Hoe lang duurt deze bijwerking?
Ik heb nog 3 taxols te gaan (wekelijks, in totaal waren het er twaalf - heb ook al 4x dose dense EC gehad) en ik begin nu erg last van te krijgen van een chemo brain. Ik vind het echt wel beangstigend!

Ik meldde het gisteren aan de assistent oncoloog en ze zei me dat het zeker zou over gaan. Dat het goed is als ik me blijf cognitief bezighouden (een beetje zoals een oudere best kruiswoordraadsels doet, denk ik dat ze bedoelt - nu ja, kruiswoordraadsels is niets voor mij, maar ik lees al eens een boek).

Maar het gevoel dat ik niet meer goed alles kan overzien is vreselijk! Ik ben zo snel mijn concentratie kwijt wanneer mensen door elkaar praten, of als er in een gesprek snel van onderwerp wordt veranderd... En ik kan niet snel genoeg de juiste woorden vinden.... Ik heb soms het gevoel dat ik verloren ben of helemaal alleen, omdat er iets scheef zit bij mijn communicatie.

Zucht. Als het maar overgaat...
groetjes,
smim

Offline
Berichten: 156

Hey Smim,

Ik heb hier ook heel erg last van. Net zoals jij beschrijft. Ik had dit al heel erg vroeg in de chemo. Ik ben wel gestart met taxol (AC volgt nog) en na de 4e keer ongeveer is het begonnen. Maar ik heb niet de indruk dat het erger wordt. Wat ik ook heb, is soms gewoon foute dingen zeggen zoals 'eet nu eens je schoen leeg' (ipv bord) Tot groot jolijt van mijn 2 kids :). Mij hebben ze ook gezegd om sudoku's of zo te doen en dat het zeker wel over gaat.... ik hoop het ook. En ik hoop vooral dat het met de AC niet erger wordt, want ik vind het zo beangstigend dat ik alles moet opschrijven of ik vergeet het :roll:

Groetjes,

Sarah

Offline
Berichten: 228

Dag SarahB,
Ja, ik leg er mij maar bij neer. Niet veel keuze, haha. Nog twee weken taxol te gaan. Oef! Ik begin pas de laatste twee weken echt last te krijgen van de Taxol (vermoeidheid, neuropathie en dus die chemo-brain).
Deze ochtend heb ik er tweemaal zo lang over gedaan om mijn kinderen aan school af te zetten (de afslag gemist in het gaan en opnieuw gemist in het keren). Ik bevind me ook heel vaak in een kamer met geen idee waarom ik me tot daar verplaatste enz.
Ach, ik kan er ondertussen mee lachen. Er is me op het hart gedrukt dat het wel zal overgaan. toch een hele opluchting.
"Eet uw schoen leeg" is wel een goeie! ;)
Groetjes,
Smim

Stoere Leeuw hostess
afbeelding van Stoere Leeuw hostess

Ook ik heb helaas erg last van chemo - brain. Vergeet alles en kan me heel moeilijk concentreren. Gesprek voeren alleen 1 op 1 en niet te lang anders dwaal ik af. Ook ik vind het eng en ben bang dat ik nooit meer word wie ik was.
Ik train elke week op mijn werk, teksten van anderen nakijken en de fouten eruit zoeken. En dat met mijn bevindingen terugsturen. Ik kan dat 2 uur volhouden, dan is de koek echt op zeg maar.
Gebeurde ook een keer dat ik na 1,5 uur echt naar buiten moest, hartstikke duizelig en bang flauwe te vallen.

Ik ga expres zonder briefje elke dag naar de winkel op de hoek. Als ik later thuis iets vergeten blijk te hebben heb ik mijn partner nog achter de hand. Die mail ik dan - "kun je svp melk meenemen".