Chirurgie bij primair gemetastaseerd mammacarcinoom

31 berichten / 0 nieuw
afbeelding van Anoniem123
Offline
Berichten: 4231
Chirurgie bij primair gemetastaseerd mammacarcinoom

DEN BOSCH - Van alle nieuwe patiënten met mammacarcinoom blijkt ongeveer vijf procent bij diagnose al metastasen op afstand te hebben. In de literatuur zijn vanaf 2006 verschillende artikelen verschenen, waarin een betere prognose wordt gevonden wanneer bij deze patiëntengroep in aanvulling op de systemische behandeling de primaire tumor chirurgisch wordt verwijderd, in vergelijking met uitsluitend systemische behandeling. Het betreft echter retrospectieve studies, waardoor selectiebias niet kan worden uitgesloten. De uitgebreidheid en de lokalisatie van de metastasen en de leeftijd kunnen een rol hebben gespeeld bij de keuze voor chirurgie, maar ook co-morbiditeit. Met deze laatste factor is in de meeste studies geen rekening gehouden. De kankerregistratie van het IKZ heeft als voordeel dat reeds vanaf 1993 informatie wordt verzameld over de aanwezigheid van co-morbiditeit bij de diagnose kanker. Patiënten IKZ-regio In de periode 1993-2004 waren er in de IKZ-regio 728 patiënten met mammacarcinoom die reeds bij diagnose metastasen op afstand hadden. Hiervan ondergingen er 288 een chirurgische behandeling van de primaire tumor, van wie 190 in combinatie met een axillaire dissectie. De mediane overleving van de geopereerde patiënten bedroeg 31 maanden voor de geopereerde patiënten en 14 maanden voor de niet chirurgisch behandelde groep (p<0.0001). De chirurgische behandelde patiënten hadden ook na correctie voor co-morbiditeit, leeftijd, periode van diagnose, grootte van de primaire tumor, plaats en aantal metastasen en systemische behandeling, een betere prognose. De hazard ratio bedroeg 0,62 en het 95% betrouwbaarheidsinterval liep van 0,51 tot 0,76. Gerandomiseerde trial Ook de IKZ-studie is retrospectief van aard, waardoor niet uitgesloten kan worden dat het resultaat is vertekend door (niet geregistreerde) factoren die de behandelingskeuze hebben beïnvloed, maar die in de multivariate analyse niet zijn meegenomen. De enige manier om te weten te komen of lokale behandeling van de primaire tumor een gunstige invloed heeft op de prognose, is door het uitvoeren van een gerandomiseerde klinische trial. Een protocol voor een dergelijke landelijke uit te voeren trial is in de maak. Het volledige artikel ‘Surgical resection of the primary tumour is associated with improved survival in patients with distant metastatic breast cancer at diagnosis’ is van dr. J. Ruiterkamp et al. (zie: http://www.ikcnet.nl/bibliotheek/nieuwe_aanwinsten/index.php?id=2768) Noot van moderator Bergamot: de link doet het niet meer, artikel is nu :arrow: hier te vinden en de volledige tekst :arrow: hier (tegen betaling/geregistreerde gebruikers).

Offline
Berichten: 776

Heb ik het goed begrepen als ik denk dat hier staat dat mensen die al bij de diagnose uitzaaiingen op afstand blijken te hebben, langer leven als hun primaire tumor wel operatief verwijderd wordt dan de mensen bij wie dat niet het geval is?

afbeelding van Anoniem123
Offline
Berichten: 4231

Annemieke schreef:
Heb ik het goed begrepen als ik denk dat hier staat dat mensen die al bij de diagnose uitzaaiingen op afstand blijken te hebben, langer leven als hun primaire tumor wel operatief verwijderd wordt dan de mensen bij wie dat niet het geval is?

Dat is precies de conclusie die ik ook trok en ik vond het dus wel belangrijk om dat hier te vermelden.

Offline
Berichten: 2045

Eigenlijk is die conclusie te vroeg om te trekken; dat staat ook in bovenstaand artikel.
Omdat de studies allen retrospectief zijn is een bias niet goed in kaart te brengen.
Ze geven dan ook aan:

Quote:
"De enige manier om te weten te komen of lokale behandeling van de primaire tumor een gunstige invloed heeft op de prognose, is door het uitvoeren van een gerandomiseerde klinische trial."

Dus ja, het LIJKT erop dat chirurgie toch effect heeft bij gemetastaseerde ziekte maar voor welke groep dit dan zo is en hoegroot deze eventuele meerwaarde is onbekend.

Gebaseerd op het bovenstaande kan nog niet een nieuw behandeladvies worden gegeven.
Laten we afwachten welke resultaten de geplande studie gaat geven.

afbeelding van Anoniem123
Offline
Berichten: 4231

mika schreef:
Dus ja, het LIJKT erop dat chirurgie toch effect heeft bij gemetastaseerde ziekte maar voor welke groep dit dan zo is en hoegroot deze eventuele meerwaarde is onbekend.

Gebaseerd op het bovenstaande kan nog niet een nieuw behandeladvies worden gegeven.
Laten we afwachten welke resultaten de geplande studie gaat geven.

Nou,... als ik in die situatie zat, dan wist ik het wel. Ik zou me voor de zekerheid wél laten opereren. Opereren benadeelt de prognose in elk geval niet. Het mag dan niet zeker zijn of het de prognose in gunstige zin beïnvloedt, maar als je in die situatie zit (en dat geldt wel voor een paar Amazones) heb je geen tijd om de uitkomst van die prospectieve studie af te wachten....

Offline
Berichten: 776

Dat was precies wat ik ook dacht: zie daar maar eens mensen voor te krijgen, voor die trial...

Offline
Berichten: 2045

Dees schreef:
maar als je in die situatie zit heb je geen tijd om de uitkomst van die prospectieve studie af te wachten....

Dat begrijp ik uiteraard heel goed!

Waar het mij omgaat is dat we hier geen dingen moeten concluderen die te voorbarig (of misschien zelfs onterecht) zijn.

Op deze website geven we geen medische informatie of advies.
Ook voor het trekken van verkeerde of voorbarige conclusies moeten we waken.

Uiteraard kunnen amazones in deze situatie het bovenstaande bespreken met hun behandelend arts.

afbeelding van Anoniem123
Offline
Berichten: 4231

Ik geef nergens een advies. Ik deel informatie, zoals dat overal op dit forum gebeurt. Ik geef mijn eigen mening voor mijzelf als ik in die situatie zou zitten.

mika schreef:
Laten we afwachten welke resultaten de geplande studie gaat geven.

Ik vind, eerlijk is eerlijk, dat jij hierboven een advies geeft, namelijk er géén conclusies aan te verbinden en een prospectieve studie af te wachten. Daar moet je mee uitkijken. Ik denk dat iedereen recht heeft op alle mogelijke informatie. Hiermee kan iedereen besluiten om naar haar arts te gaan en er verder over te discussiëren. Het staat iedereen vrij om dit niet te lezen en er niks mee te doen. Adviseren om af te wachten is een stellingname en daar moet je mee uitkijken, want dat is op nog veel minder gebaseerd dan de conclusie van deze retrospectieve studie.

afbeelding van Anoniem123
Offline
Berichten: 4231

En voor de volledigheid, ik acht de kans uiterst klein dat er ooit een prospectieve studie uitgevoerd gaat worden. Precies zoals Annemieke schrijft, zie daar maar eens deelnemers voor te vinden...

Offline
Berichten: 2045

Dees, laten we nou niet in een eindeloze welles/nietes discussie belanden :?

Ik zeg helemaal niet dat je advies geeft. Ik gaf aan dat we op deze website geen medisch advies geven en dat we daarvoor waken.

Ik wilde daarmee voorkomen dat mensen uit het bovenstaande (en de reacties daarop zouden concluderen dat het beter is om te opereren als er naast een primaire mammatumor ook metastasen op afstand gevonden worden.
Dat is volgens het artikel een te vroege conclusie.
Zij schrijven namelijk zelf:

Quote:
De enige manier om te weten te komen of lokale behandeling van de primaire tumor een gunstige invloed heeft op de prognose, is door het uitvoeren van een gerandomiseerde klinische trial.

Mijn "advies" is dan ook niets anders dan de conclusie uit bovenstaand artikel dat jij zelf plaatste.

afbeelding van Anoniem123
Offline
Berichten: 4231

Het gaat niet om welles-nietes. Het gaat om het principe. Informatie moet je kunnen delen. Meningen daarover moet je kunnen delen. En nuanceringen moet je ook kunnen delen.

Er is altijd een risico dat mensen verkeerde conclusies trekken. Dat risico bestaat overal op dit forum maar ook op de rest van internet (en de wereld daarbuiten ook). Ik protesteer tegen de neiging om anderen te beschermen, want dan stel ik weer de vraag die ik hier al veel vaker gesteld heb: Wie moet eigenlijk wie beschermen, waartegen en op basis waarvan denkt diegene dat te moeten doen?

Volgens mij is het belangrijk om vertrouwen te hebben dat mensen op een verstandige manier met informatie omgaan. Het kan geen kwaad om soms kort-door-de-bocht-conclusies te trekken, want er zijn altijd nog dokters die dat weer kunnen nuanceren.

Offline
Berichten: 2045

Dees, wie heeft het over beschermen?
Ik vind de informatie zeer nuttig.
Ik vind het ook super dat je het hier plaatst.
Waar lees je dat ik dat niet vind?

Wat ik doe is soms een tegenwicht geven aan iets of iets meer uitleggen of nuanceren.
Dat heeft NIETS meet bescherming te maken.
Alleen met informatie voorziening.

En ja, zoals je het zelf al zegt: kort door de bocht conclusies.
Daar leg ik hier en daar wat nuances aan...

afbeelding van Anoniem123
Offline
Berichten: 4231

Mika, ik vind de eerste helft van je bericht hartstikke nuttig. Dat is inderdaad een nuancering.

Ik heb moeite met dit stuk:

mika schreef:
Gebaseerd op het bovenstaande kan nog niet een nieuw behandeladvies worden gegeven. Laten we afwachten welke resultaten de geplande studie gaat geven.

Dat is geen nuancering. Dat is een stellingname en een advies (om af te wachten). Jij weet namelijk niet of deze retrospectieve studies het behandeladvies zullen veranderen. Dat is aan de artsen (en die zullen het daar ook niet 100% over eens zijn, omdat het nog ontbreekt aan snoeihard bewijs). Weliswaar is er vanalles aan te merken op retrospectieve studies, maar er is geen enkele studie die bewijst dat je gemetastaseerde patiënten niet moet opereren. Dat er niet geopereerd wordt, is gebaseerd op de gedachte dat je patiënten daarmee wellicht onnodig belast.

mika schreef:
Ook voor het trekken van verkeerde of voorbarige conclusies moeten we waken.

Annemieke en ik hebben allebei zo onze eigen versie van hetgeen er boven staat en ook wij hebben de kanttekeningen daarbij gelezen. Ik denk dat alle vrouwen die hier lezen, hun eigen conclusies moeten trekken. Die vrouwen weten allang dat de wetenschap continu in beweging is en alles wat ze hier tegenkomen, kan voer zijn voor discussie met hun artsen.

Waarom moeten 'we' waken voor verkeerde of voorbarige conclusies? Wie zijn ' we'? Ik kan maar één reden bedenken waarom je dat schrijft en dat is omdat je mensen wil beschermen. Dat is hartstikke aardig, want je bent vast bang dat ze er overstuur van raken, maar daarmee doe je, in mijn ogen, mensen ook tekort. Ze zouden het namelijk ook minder op waarde in kunnen schatten door jouw nuanceringen en wie weet houd je daarmee iemand ook af van een behandeling, waar ze baat bij kan hebben.

Mensen zoeken informatie op dit forum. Ze hebben besloten om door te lezen toen ze de titel zagen. Ze hebben alle kanttekeningen ook gezien. Ze weten allang dat er een heleboel niet bewezen is en dat je vaak beter, meer bewijs zou willen hebben, maar ja, als dat er niet is, wat doe je dan? Een snoeiharde waarheid bestaat helaas niet. Ze kunnen, als ze het niet snappen, altijd nog vragen stellen, hier of bij hun behandelend arts. Precies dat is juist de meerwaarde van internet en alle informatie die beschikbaar is.

(en dit alles in de hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de principiële discussie)

Offline
Berichten: 2045

Dit is even mijn laatste posting hierover anders blijft het een herhaling van stappen.

Nogmaals:
Mijn posting over wachten op de trail is NIET gebaseerd op mijn eigen mening; dit is het advies uit het artikel. dat is volgens de onderzoekers de enige manier om te weten of operatie een gustig effect heeft op de overleving.
Ik herhaal nogmaals:

Quote:
De enige manier om te weten te komen of lokale behandeling van de primaire tumor een gunstige invloed heeft op de prognose, is door het uitvoeren van een gerandomiseerde klinische trial. Een protocol voor een dergelijke landelijke uit te voeren trial is in de maak.

Wat ik doe heeft niets met bescherming te maken.
Ik ben er namelijk van overtuigd dat bescherming zinloos is.
Ik snap ook niet zo goed waarom je mij deze werkwijze zou toedichten.

Wel realiseer ik mij heel goed dat veel amazones niet weten wat: retrospectief betekent of wat een gerandomiseerde studie is. Ook getallen als een betrouwbaarheidsinterval is voor velen lastig in te schatten; wanneer is iets nou betrouwbaar? Hoeveel amazones kunnen een medisch wetenschappelijlk artikel lezen en volledig begrijpen?
Een aantal wel maar het merendeel denk ik niet.

Daardoor kunnen er soms kort door de bocht conclusies getrokken (Nee, ik zeg niet dat jij dat zojuist deed!). Om daar voor te waken wil ik nog weleens iets wat anders belichten. Dat wil niet zeggen dat de conclusie van een ander niet begrijpelijk of logisch waren. Dat wil alleen zeggen dat er ook een andere kant is die er als afweging bij hoort.

afbeelding van Anoniem123
Offline
Berichten: 4231

Ik denk dat er al een selectie gemaakt wordt omdat niet iedereen doorleest. Ik denk dat mensen misschien niet alle termen kennen, maar in essentie wel snappen waar het over gaat.

Snappen ze het niet, maar hebben ze het gevoel dat het voor hen belangrijk is, dan zullen ze wel doorvragen, hier of bij hun arts. Ik heb zelf niet de indruk dat ik de schrijvers hier 'overschat', maar misschien heb jij gelijk. Dat kunnen ze alleen maar zelf zeggen, dus meiden, wat vinden jullie?

Zijn dit soort artikelen te moeilijke kost? Word je hierdoor op het 'verkeerde' been gezet? Helpt de discussie die er verder gevoerd wordt, om een helderder beeld te krijgen? Gebruik je dit soort berichten om er met je arts verder over te praten?

Misschien is het woord 'beschermen' niet handig gekozen, maar in mijn ogen moet je uitkijken met de nuances die je aanbrengt, want daar klinkt meer mening in door dan je zelf denkt (een eigen invulling van dat wat er in het artikel staat. Er staat namelijk helemaal nergens dat er geen nieuw behandeladvies gegeven kan worden. Behandeladviezen kun je namelijk best geven op basis van retrospectieve studies, want er is namelijk ook geen bewijs dat niet-opereren beter is. Voor het behandeladvies zal dus gekozen worden tussen twee behandelingen (wel of niet opereren). Voor wel opereren is er alleen retrospectief bewijs en voor niet opereren is er geen bewijs. Soms moet je wat, bij gebrek aan beter).

Nouja, ik hoop dat je mijn zienswijze interessant vindt en dat je er wat mee kunt.

(Ja, vermoeiend ben ik, he.... :roll: . Is aangeboren.....)

Offline
Berichten: 776

Dit is een interessante discussie en ik wil ook graag nog wat meer nuancering aanbrengen. Jullie hebben allebei gelijk; alleen hebben jullie het op het punt waarover jullie 'kibbelen' over iets verschillends.

Ik probeer het samen te vatten, corrigeer me maar als ik het fout heb:

Het artikel gaat erover dat het er op lijkt dat vrouwen die bij de diagnose al uitzaaïingen blijken te hebben, (verder dan de okselklieren), langer leven wanneer de primaire tumor WEL operatief wordt verwijderd dan vrouwen bij wie de tumor NIET operatief wordt behandeld. De onderzoeker vertelt erbij dat dit nog niet zo specifiek onderzocht is, maar dat dat voorzichtig geconculdeerd kan worden als je achteraf een grote groep patiënten bekijkt bij wie dat wel en bij wie dat niet gebeurd is. Aangezien er in dat geval nog meer factoren een rol kunnen spelen is het nog te vroeg om een WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWEDE BETROUWBARE conclusie te kunnen trekken en moet er dus eerst onderzoek naar gedaan worden d..m.v. een trial.

Volgens mij gaat het hier in jullie discussie 'fout':

Dees rederneert op persoonlijk niveau: op basis van deze uitkomsten en dit vermoeden, wat dus nog helemaal niet echt bewezen is, is het voor patiënten in dit schuitje misschien raadzaam met dit in het achterhoofd het gesprek met de artsen aan te gaan en als de artsen eventueel niet zouden willen opereren, daar geen genoegen mee nemen. Deze individuele patiënt gaat natuurlijk niet zitten wachten op de uitkomst van een trial, als er vermoedens zijn dat een (relatief weinig ingrijpende) operatie eventueel levensverlengend kan zijn.

Mika rederneert op het wetenschappelijke niveau heeft het mijns inziens, net als de auteur van het bericht, over de harde wetenschappelijke conclusie, die inderdaad pas getrokken kan worden NA een trial.

Dees zegt dus dat de individuele patiënt niet moet wachten om zich te laten opereren en Mika zegt dat de wetenschappelijke wereld moet wachten op de uitkomsten van een trial om harde wetenschappelijke uitspraken te doen.

En nou komt mijn kanttekening: stel dat die trial er komt. Ik heb in mijn kankercarrière aan drie trials meegedaan en mijn ervaring is dat je uitgebreid geínformeerd wordt en dus precies weet waaraan je meedoet en waarom. Dus als potentiële patient voor die trial weet je straks dat het vermoeden bestaat dat je langer leeft als je je wél laat opereren dan niet. Die operatie is geen groot struikelblok, dat is het experiment niet. En dan gaan ze loten in welke groep jij dan terecht komt, wel of niet opereren. Het zou mij hogelijk verbazen als ze voor die trial een onderzoeksgroep kunnen krijgen die groot genoeg is om die harde wetenschappelijke conclusie inderdaad te trekken.

afbeelding van Anoniem123
Offline
Berichten: 4231

Nou Annemieke, voor de patiënt heb ik geen advies. Ik denk dat iedereen voor zich moet bepalen of zij enige sturing wil in het proces en in welke mate je je lot in de handen van de dokter legt. Ik denk dat het hebben van informatie altijd helpt. Laat dokter je maar uitleggen waarom dit beter is dan dat, waarom X wel kan en Y niet. Laat mede-patiënten je maar uitleggen waarom zij voor A hebben gekozen en niet voor B.

Ik weet uit ervaring dat er dokters zijn die hun gezond verstand gebruiken en dingen durven te doen die niet helemaal in de richtlijn staan, simpelweg omdat (ze denken dat) dat beter is voor de patiënt. Ik weet ook dat er artsen zijn die dat niet doen. We zien hier allemaal wel eens dingen waarvan we denken: "Hu? Heeft haar dokter wel helemaal opgelet?"

Je denkt misschien dat de huidige gang van zaken (niet opereren) uitgebreid bewezen is, maar dat is helemaal niet zo. Er is nooit aangetoond dat het zinnig is om gemetastaseerde patienten niet te opereren. Kortom, er is niet méér wetenschappelijk bewijs voor de huidige gang van zaken dan voor deze aanpak (waarbij er wel geopereerd wordt). Daarom is het niet verstandig om op te roepen tot afwachten, want dan begeef je je op glad ijs. Afwachten is namelijk óók een keuze en dat dat momenteel beter is, is gebaseerd op een mening en niet op bewijs. Er zijn twee mogelijkheden, wel opereren en niet opereren. Voor beiden is onvoldoende bewijs, maar van het eerste is in (helaas retrospectieve) studies aangetoond dat je mogelijk langer leeft.

Ik zou dus zeggen, gebruik je gezond verstand, bepaal wat je het belangrijkst vindt, weeg de risico's af en de mogelijke voordelen en trek, in overleg met je arts, je conclusie. Ik heb daar geen mening over, als iedereen maar een weloverwogen keuze kan maken en informatie kan daarbij enorm helpen.

afbeelding van Kellly
Berichten: 1418

http://www.nu.nl/gezondheid/2089646/haal-tumor-altijd-weg-.html

Haal tumor altijd weg'
Uitgegeven: 25 september 2009 19:36
Laatst gewijzigd: 25 september 2009 19:36
AMSTERDAM - Patiënten met uitgezaaide borstkanker blijven langer in leven als de bron toch nog wordt weggehaald.
© Gezondheidsnet

Dat blijkt uit een onderzoek dat een chirurg en een arts-assistent van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch uitvoerden.

Assistent Jetske Ruiterkamp en chirurg Miranda Ernst vergeleken 728 vrouwen met borstkanker in een vergevorderd stadium.

Bij vrouwen in zo'n stadium wordt meestal niet geprobeerd de kanker nog weg te krijgen omdat de ziekte toch al overal is verspreid. Toch heeft het volgens de onderzoekers zin om de tumor waar alles mee begon weg te snijden. Bij veertig procent van de 728 vrouwen werd dit gedaan.

Activeren

Zij bleven gemiddeld nog 31 maanden in leven, twee keer zo lang als de patiënten waarbij dit niet werd gedaan.

Een mogelijke oorzaak is volgens de onderzoekers dat door de verwijdering van de tumor het aantal rondstromende tumorcellen wordt teruggebracht. Ook zou de operatie het immuunsysteem, dat de ziekte bestrijdt, opnieuw kunnen activeren.

Grote stap

"Ook al weten we dat borstkanker in dit stadium ongeneeslijk is, als we de overlevingskans en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren, hebben we een grote stap vooruit gemaakt", legt Ruiterkamp uit.

Zij verwacht dat het onderzoek er toe leidt dat patiënten met borstkanker in een vergevorderd stadium in de toekomst anders worden behandeld.

afbeelding van Anoniem123
Offline
Berichten: 4231

Wauw !!! Ik ben onder de indruk. Dank je, Kelly, voor het plaatsen !!

afbeelding van Kellly
Berichten: 1418

ja he....
maar nu moet ik ook zeggen toen ik op mijn SO was ivm met wel of niet verwijderen van een borst bij mastitis carcinomatosa de prof uit t AvL mij al vertelde dat al was het uitgezaaid hij het nog! zou weg halen (als het kan natuurlijk bij een mastitis). Dit ivm met een betere tumorcontrole. En nu google ik even snel en ik vind ik ook een artikel uit 2006 waar dit gesuggereerd wordt. Is het overigens ook niet zo dat in Frankrijk bv al veel vaker (geexperminteerd ) wordt ook met het zo veel mogelijk wegsnijden van uitzaaiingen op afstand?
Is dit weer een gevalletje van Nederland loopt weer achter de feiten aan?
http://jco.ascopubs.org/cgi/content/full/24/18/2694

Offline
Berichten: 776

Kellly schreef:
Is dit weer een gevalletje van Nederland loopt weer achter de feiten aan?

Doen we dat dan?

afbeelding van Anoniem123
Offline
Berichten: 4231

Annemieke schreef:
Kellly schreef:
Is dit weer een gevalletje van Nederland loopt weer achter de feiten aan?

Doen we dat dan?

Nou, ik heb écht niet de indruk dat Nederland achter de feiten aanloopt. De oncologische wereld is heel klein. Alle artsen bezoeken dezelfde congressen en lezen dezelfde literatuur. Als er al landen achter de feiten aanlopen, is dat omdat ze de middelen niet hebben, bv bepaalde dure medicatie, die niet vergoed wordt. Nederland hoort echt niet bij de landen die achterlopen.

Je kunt niet op basis van één artikel je hele beleid gaan omgooien (tenzij je echt de overtuiging hebt dat het beter is). Vergis je niet, er zijn b.v. met darmkanker ook studies die laten zien dat het weghalen van de primaire tumor de uitzaaiingen op afstand juist laat groeien.

afbeelding van goudblok
Berichten: 3539

Ik heb niet het hele verhaal en jullie reacties gelezen maar ik ken alleen maar slechte verhalen over dit ziekenhuis.

Heb al helemaal geen zin meer om verder te lezen als ik zie waar dit is "onderzocht" .

Sorry wordt altijd een beetje opstandig als ik de naam van dat ziekenhuis lees.

afbeelding van Anoniem123
Offline
Berichten: 4231

goudblok schreef:
ik ken alleen maar slechte verhalen over dit ziekenhuis.

Ik ken helemaal geen verhalen van dit ziekenhuis. Van hoelang geleden zijn jouw verhalen? Soms kan alles veranderen doordat er een arts met pensioen gaat (ofzo).

afbeelding van goudblok
Berichten: 3539

posting verwijderd omdat ik ziekenhuizen bij name noemden en dat niet zo slim was.

Offline
Berichten: 2045

Ik kan niet anders dan aangeven dat dit echt niet klopt met de werkelijkheid.
Tja in periefere ziekenhuizen gaan er mensen dood; net als in academische ziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen.

Daarbij zijn er vele periefere ziekenhuizen in nederland die hoog aangeschreven staan vanwege de hoogstaande oncologische zorg.
Toevallig is bovengenoemd ziekenhuis daar een van.

Ik begrijp heel goed dat vanwege persoonlijke ervaringen er een eigen oordeel ontstaat over een ziekenhuis maar probeer te bedenken dat er bij ieder ziekenhuis wel iemand is die slechte ervaringn heeft.

Het zou onterecht zijn op dit forum de indruk te wekken dat bepaalde ziekenhuizen slechte oncologische zorg leveren.

afbeelding van goudblok
Berichten: 3539

Sorry moderator ik haal mijn posting weg. Je hebt natuurlijk gelijk dat ik geen namen mag noemen van ziekenhuizen.

maar sommige ziekenhuizen nemen echt beslissingen waar de honden geen brood van lusten en dat kost mensen levens.
En ik weet heus wel dat er meer mensen sterven aan kanker in het AVL als in een streekziekenhuis, maar ja die hebben er ook meer hè.

Offline
Berichten: 123

Ik had een zeer slechte prognose en leef bijna 7 jaar later nog steeds, dankzij mijn eigen streekziekenhuisje! Ik bedoel maar......

afbeelding van Anoniem123
Offline
Berichten: 4231

goudblok schreef:
maar sommige ziekenhuizen nemen echt beslissingen waar de honden geen brood van lusten en dat kost mensen levens.

Ik herken het wel hoor. Er zijn ziekenhuizen en dokters waar ik mijn familie niet heen zou sturen. Niet dat dat objectief is, maar mijn informatie geeft mij in elk geval een indruk van een ziekenhuis en dat speelt toch mee...

afbeelding van admin
Offline
Berichten: 4387

UP

Offline
Berichten: 4231

Oud topic omhoog. Ben benieuwd of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn?