Activiteiten speciaal voor jonge vrouwen met borstkanker

1 bericht / 0 nieuw
Offline
Berichten: 113
Activiteiten speciaal voor jonge vrouwen met borstkanker

Activiteiten speciaal voor jonge vrouwen met (borst)kanker

Wij houden http://www.de-amazones.nl graag vrij van reclame. Toch willen we een plek creëren om activiteiten die interessant zijn voor Amazones onder de aandacht te brengen.

Die plek is hier.

Ben jij een aanbieder van een activiteit speciaal voor (borst)kankerpatiënten, dan kun je dat hier onder de aandacht brengen.

Dat kunnen speciale vakanties zijn maar ook een bijzondere cursus of workshop. Als het maar speciaal bedoeld is voor (borst)kankerpatiënten en dus meerwaarde heeft voor Amazones.

Wat is er mogelijk?
* Korte uitleg van je activiteit
* Url van je website of emailadres

Mail je tekst naar:

Na goedkeuring door commissie Amazones wordt het bericht geplaatst.

Eventuele verdere verkoopinformatie verloopt altijd via de aanbieder en nooit via (de website van) de commissie Amazones.
Commissie Amazones is niet aansprakelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie, noch voor de financiële afhandeling.

De commissie Amazones behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Het is daarbij ter beoordeling van de commissie of een activiteit van meerwaarde is voor de doelgroep. Uitgesloten van deelname zijn farmaceuten en aanbieders van voeding/vitaminepreparaten.