Gevolgen van de behandeling

De bijwerkingen van de behandelingen zijn in principe dezelfde als bij oudere vrouwen, met uitzondering van mogelijke aantasting van de vruchtbaarheid.

Onvruchtbaarheid

Eén van de bijwerkingen van chemotherapie is de aantasting van de eierstokken. Bij chemotherapie op zeer jonge leeftijd, onder de 30 jaar, keert de vruchtbaarheid – na een korte afname - meestal wel terug. Er zijn dan nog genoeg eicellen aanwezig in de eierstokken. Bij chemotherapie bij vrouwen tussen de 30 en 40 jaar is er echter een reële kans op blijvende onvruchtbaarheid. Die kans varieert van tien tot dertig procent. Ook hormoonbehandelingen maken tijdelijk onvruchtbaar.

Bespreek je kinderwens vóór aanvang van de behandeling met je behandelend arts. Vanwege de complexiteit van deze problematiek is het verstandig een gesprek aan te vragen bij een medisch oncoloog en gynaecoloog in een centrum met speciale expertise en belangstelling op dit gebied.

De richtlijn zegt hierover:

‘Met jonge vrouwen met borstkanker en kinderwens, die een behandeling met chemotherapie ondergaan moet worden gesproken over de gevolgen van chemotherapie op de vruchtbaarheid. Deze vrouwen moeten verwezen kunnen worden naar een centrum met expertise op dit gebied.’

Overgangsverschijnselen

Door hormoontherapie komen jonge vrouwen, in ieder geval voor de duur van de behandeling, in de overgang terecht met de daarbij behorende overgangsklachten.

Botontkalking

Hormoonbehandelingen geven een kans op vervroegde botontkalking (osteoporose), vooral bij vrouwen die heel vroeg in de overgang raken.

Voor deze groep vrouwen is het belangrijk dat zij voldoende bewegen, veel zonlicht krijgen, voldoende vitamine D en calcium nemen en een gezond gewicht bewaren.

Zowel overgewicht als ondergewicht is slecht voor de botten. Met name bij vervroegde botontkalking is het soms nodig om tijdens de hormonale behandeling onderzoek te doen naar de botdichtheid (DEXA-scan). Als deze te laag is, kan de botafbraak worden afgeremd met medicijnen (extra calcium en vitamine en zo nodig bisfosfonaten).

Agenda

woensdag, 20 januari 2021 | 11:00 tot 17:00 uur
woensdag, 17 februari 2021 | 11:00 tot 17:00 uur