De behandelingen

Omdat het borstweefsel in de jonge borst compacter is, of een hoge densiteit heeft, is bij jonge vrouwen een afwijking in de borst moeilijker te vinden. Het kan langer duren voordat de tumor en mogelijke uitlopers gevonden zijn en er een diagnose is. Er zullen vaak aanvullende scans worden gedaan, bijvoorbeeld met een MRI. Met een MRI zijn meer details van het borst- en klierweefsel te zien.

Behandeling

Jonge vrouwen krijgen in grote lijnen dezelfde behandelingen als vrouwen met een hogere leeftijd. Ook bij jonge vrouwen is een operatie één van de belangrijkste behandelingen. Gewoonlijk wordt ook bij hen eerst geopereerd, waarna chemotherapie, hormoontherapie en/of immunotherapie volgen.

Bij vrouwen onder de 35 jaar is er volgens de richtlijnen (op een aantal uitzonderingen na) altijd een aanvullende behandeling: chemotherapie en/of hormoontherapie. Dit is nodig omdat tumoren bij jonge vrouwen over het algemeen agressiever zijn. Omdat jonge vrouwen (bijna) altijd chemotherapie krijgen, geven de artsen deze vaker vóór een operatie: dit noemt men neo-adjuvante chemotherapie.

Operatie

Jonge vrouwen krijgen zo mogelijk een borstsparende operatie, maar het volledig verwijderen van de borst zal ook besproken worden. Dit is omdat de kans op terugkeer van borstkanker bij jonge vrouwen iets groter is. Als een borstamputatie noodzakelijk is, bespreek dan met je chirurg ook meteen de mogelijkheid van een directe reconstructie.

Radiotherapie

Na iedere borstsparende operatie moet de gebruikelijke radiotherapie gegeven worden. Soms ook na een borstamputatie.

Chemotherapie

Iedere vrouw jonger dan 35 jaar krijgt voor of na de operatie ook een aanvullende behandeling. Hoe die behandeling eruitziet, hangt af van de persoonlijke situatie; maatwerk dus. Jonge vrouwen hebben meestal een niet-hormoongevoelige tumor. Chemotherapie is dan de aangewezen behandeling, eventueel gevolgd door immunotherapie als de tumor Her2/neu-positief is.

Hormoonbehandeling

Als er sprake is van een hormoongevoelige tumor, dan volgt na de chemotherapie en eventueel immunotherapie ook nog hormoontherapie. De hormoonbehandeling zal meestal bestaan uit vijf tot tien jaar anti-oestrogeen. Bovendien wordt er vaak een gosereline, een LHRH agonist, gegeven om de hormoonproductie in de eierstokken (oestrogeen en progesteron) stil te leggen. Overigens is een anti-oestrogeenbehandeling niet geschikt voor heel jonge vrouwen, omdat deze de eierstokken juist kan stimuleren tot oestrogeenproductie.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek bij borstkanker

Soms kun je meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Het gaat dan om het testen van bestaande of nieuwe middelen, technieken, methoden of behandelingen zoals medicijnen, operatietechnieken of bestralingsmethode. Overweeg je om deel te nemen aan één van de lopende onderzoeken?
Bekijk hier het actuele overzicht van onderzoek bij borstkanker >>