Berichtgeving omtrent ‘keurmerken’

donderdag, 24 januari 2019

De Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) pleiten voor het schrappen van keurmerken vanuit patiëntenverenigingen. Volgens hen brengt het teveel kosten en administratie met zich mee. De Monitor borstkankerzorg en het bijbehorende roze lintje van Borstkankervereniging (BVN) Nederland worden er door hen uitgelicht. Als BVN willen wij deze eenzijdige beslissing graag nuanceren.

BVN vindt het belangrijk dat mensen met borstkanker voldoende informatie hebben om een keuze te maken voor een ziekenhuis en hun behandeling. De Monitor borstkankerzorg zorgt er mede voor dat er objectieve informatie beschikbaar is, op basis waarvan een goede keuze kan worden gemaakt. Daarnaast geeft het roze lintje een prikkel aan ziekenhuizen om patiëntgericht te werken.

Geen extra administratie voor dokters

Bij het verzamelen van gegevens voor de Monitor, probeert BVN de belasting op de werkvloer in ziekenhuizen zo laag mogelijk te houden. De gegevens die belangrijk zijn voor de Monitor gaan onder meer over het aantal behandelde patiënten, doorlooptijden, de samenstelling van het team en de beschikbaarheid van zorg op locatie. Dat is waardevolle informatie voor mensen met borstkanker. Jaarlijks worden deze gegevens automatisch aan BVN geleverd, zonder extra registratielast. Met andere woorden: Of er nu wel of geen Monitor borstkankerzorg en roze lintje zijn, de administratie blijft voor dokters hetzelfde. De enige extra registratielast ligt in het beveiligd aanleveren van e-mailadressen van borstkankerpatiënten, zodat zij uitgenodigd kunnen worden om hun ervaringen via een online vragenlijst, de PREM, te delen.

Bescheiden bedrag

Volgens  NVZ en NFU kosten keurmerken ziekenhuizen teveel geld. Wat betreft de Monitor borstkankerzorg en het roze lintje van BVN: Alle ziekenhuizen krijgen continu inzage in de anonieme feedback van patiënten zodat zij de borstkankerzorg nog beter kunnen afstemmen op patiënten. Voor dit onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, wordt jaarlijks een bescheiden bedrag betaald. Dit gaat op aan het verzorgen van een landelijk gevalideerd onderzoek naar patiëntenervaringen met borstkankerzorg. Hier komen relevante (verbeter)informatie, complimenten en tips uit voort, die voortdurend worden gedeeld met ziekenhuizen. Deze informatie kunnen zij – indien nodig – gebruiken om de borstkankerzorg in hun ziekenhuis te verbeteren.

Onderscheidend

Naast de zogenaamde registratielast en kosten, wordt door de NVZ en NFU gesteld dat het roze lintje niet onderscheidend zou zijn. BVN scherpt de criteria waaraan moet worden voldaan om voor het roze lintje in aanmerking te komen jaarlijks aan. Voor 2019 verwachten wij meer onderscheid wat betreft patiëntervaringen omtrent informatievoorziening, gedeelde besluitvorming en psychosociale ondersteuning. Daarnaast voldoet slechts een beperkt deel van de ziekenhuizen aan álle criteria voor het lintje.

Onjuiste aannames

BVN betreurt de berichtgeving vanuit de NVZ en NFU inzake het roze lintje. Ons inziens berust deze op onjuiste aannames en zorgt er mogelijk voor dat patiënten minder gemakkelijk toegang krijgen tot openbare informatie over borstkankerzorg. Het signaal van NVZ en NFU staat overigens haaks op het initiatief vanuit de overheid en het Zorginstituut Nederland om juist transparantie van zorg en keuzeinformatie voor patiënten te bevorderen.

BVN is er trots op dat alle Nederlandse ziekenhuizen die borstkankerzorg aanbieden al jaren deelnemen aan de Monitor Borstkankerzorg. Ze beslissen ook zelf over deelname. Het landelijke onderzoek naar patiëntenervaringen is uniek in Nederland en heeft zowel ziekenhuizen als borstkankerpatiënten veel gebracht. BVN is dan ook niet voornemens te stoppen met de Monitor borstkankerzorg en de toekenning van het roze lintje. Dit lintje is overigens geen medisch keurmerk, maar een jaarlijkse beloning voor patiëntgerichte borstkankerzorg met thema’s als informatievoorziening, gedeelde besluitvorming en psychosociale ondersteuning. 

Bekijk hier de Monitor borstkankerzorg >

Laatste update: 24 januari 2019 16:45 uur