Gezocht: Leden en niet-leden voor telefonische interviews over het lidmaatschap van BVN/Oncogen

woensdag, 13 mei 2020

Borstkankervereniging Nederland (BVN)/Oncogen komt op voor alle borstkankerpatiënten, naasten en mensen met erfelijke aanleg voor borstkanker. Als belangenbehartiger, om juiste informatie te verspreiden en voor lotgenotencontact. Om beter te begrijpen waarom mensen ervoor kiezen om wel of geen lid te worden van BVN, doet onze stagiair Ilse Klop een klein onderzoek. Want hoe beter wij onze achterban kennen, hoe meer we er voor jou kunnen zijn!

Voor het onderzoek zoeken we zowel mensen die lid zijn van BVN én mensen die dit niet zijn. Het interview wordt telefonisch afgenomen en duurt maximaal een half uur. Er wordt van tevoren een afspraak gemaakt om te bellen. Wil je meedoen aan het onderzoek of heb je vragen? Mail dan naar klop@borstkanker.nl en vermeld in je mail je leeftijd, geslacht, achtergrond met borstkanker, of je lid bent en in welke provincie je woont.