In het nieuws: nieuwe BI-RADS 0 route

maandag, 27 maart 2017

Vandaag verscheen op de voorpagina van het AD een artikel over de nieuwe alternatieve BI-RADS 0 route die per 1 juli ingaat. Het artikel roept vragen op, op enkele van deze vragen vind je hieronder de antwoorden, opgesteld door het RIVM, uitvoerder van het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Wat houdt de alternatieve BI-RADS route in?

Vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag worden in de nieuwe route voor aanvullend beeldvormend onderzoek rechtstreeks door hun huisarts verwezen naar de afdeling Radiologie in plaats van naar de Mammapoli. Er worden daarvoor twee nieuwe uitslagbrieven in gebruik genomen, namelijk voor de uitslag BI-RADS 4/5 (‘een afwijking gezien’) en de uitslag BI-RADS 0 (‘te weinig informatie op de foto’s voor een goede beoordeling’). De ziekenhuizen zijn eind vorig jaar vanuit het Bevolkingsonderzoek gevraagd deze route in te richten. Als invoerdatum voor de alternatieve BI-RADS 0 route is 1 juli 2017 afgesproken.

De BI-RADS 0 vrouwen worden op de afdeling Radiologie ofwel gerustgesteld weer naar huis gestuurd (bij voorkeur dus binnen 24 uur), ofwel doorgestuurd naar de Mammapoli als er verdere diagnostiek door meerdere disciplines nodig is.

Vragen en antwoorden

 

1. In de kop van het artikel staat dat vrouwen binnen 1 dag weten of ze borstkanker hebben. Geldt dit voor alle vrouwen die deelnemen aan het bvo?

Als vrouwen deelnemen aan het bvo, ontvangen zij nog steeds binnen 10 werkdagen na het  maken van de borstfoto’s de uitslag. De volgende uitslagen zijn dan mogelijk:

  1. er is geen afwijking gevonden
  2. er is een afwijking gevonden (BI-RADS 4/5) of
  3. de foto’s geven niet genoeg informatie om tot een goede beoordeling te komen (BI-RADS 0).

Als een afwijking is gezien of als de foto’s onvoldoende informatie geven voor een goede beoordeling worden vrouwen voor vervolgonderzoek doorverwezen naar het ziekenhuis.

Voor vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag geldt dat zij vanaf 1 juli 2017 voor een snelle nadere diagnostiek en uitslag rechtstreeks naar de afdeling Radiologie van een ziekenhuis kunnen. Voor vrouwen met een BI-RADS 4/5 verandert er niets: deze vrouwen gaan nog steeds naar de Mammapoli.

2. Krijgen alle vrouwen met een BI-RADS 0 verwijzing de uitslag binnen 24 uur? 

Voor de meeste vrouwen die met een BI-RADS 0 uitslag verwezen worden naar de afdeling Radiologie geldt dat er geen afwijkingen worden gevonden. Deze vrouwen kunnen binnen 24 uur gerustgesteld naar huis.

Voor de overige vrouwen, ongeveer 30%, geldt dat zij te horen zullen krijgen dat zij alsnog verwezen worden naar de Mammapoli voor nadere diagnostiek met meerdere disciplines. Deze vrouwen moeten dus nog wat langer wachten op hun definitieve diagnose. 

Voorwaarde die gesteld is bij de nieuwe verwijsroute is dat er een goede en snelle aansluiting is tussen de afdeling Radiologie en de Mammapoli voor deze vrouwen.

3. Kunnen vrouwen met een BI-RADS 4/5 dan ook sneller geholpen worden in het ziekenhuis?

Bij vrouwen met een BI-RADS 4/5 is de verdenking op borstkanker groter. Daarom worden deze vrouwen verwezen naar de Mammapoli, waar dan vanaf het begin af aan meerdere disciplines betrokken zijn bij de diagnostiek. We hopen dat uiteindelijk ook hier de wachttijden zullen afnemen doordat minder vrouwen naar de Mammapoli verwezen worden.

4. Zijn er ziekenhuizen die nu al zo werken? Hoe verloopt de implementatie van dit alternatieve traject? 

De screeningsorganisaties en het RIVM hebben alle ziekenhuizen in Nederland geïnformeerd over de nieuwe routing. Er zijn ziekenhuizen die de nieuwe route al hebben omarmd en nu al zo werken.

Vrouwen kunnen in overleg met hun huisarts uitzoeken of in hun regio de ziekenhuizen deze route al hebben ingericht.

In ieder geval heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de alternatieve B0 route opgenomen in de NHG-Standaard 2016. Huisartsen zijn ook geïnformeerd over de nieuwe verwijsroute die per 1 juli officieel ingaat. Omdat er ziekenhuizen zijn die nu al op de nieuwe manier werken, is huisartsen in de overgangsperiode geadviseerd te verwijzen volgens de in de regio heersende verwijspraktijk.

5. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe route voor de financiële bijdrage voor vrouwen met een BIRADS 0 uitslag?

Vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag worden in de nieuwe route voor aanvullend beeldvormend onderzoek rechtstreeks door hun huisarts verwezen naar de afdeling Radiologie in plaats van naar de Mammapoli. Hier krijg je meestal alleen een aanvullende mammogram/tomogram en/of echo. De huisarts vraagt deze onderzoeken aan, net als bij bijvoorbeeld een bloedonderzoek. De kosten van deze onderzoeken zijn ongeveer 100 euro. Het zijn dus ook alleen deze kosten die in rekening worden gebracht en van je eigen risico afgaan. Dit betekent dat niet het gehele eigen risico van 385 euro gebruikt hoeft te worden

De radioloog kan in de meeste gevallen uitsluitsel geven, maar de officiële terugkoppeling zal via de huisarts plaatsvinden. Soms zijn de onderzoeken op de afdeling Radiologie nog steeds niet voldoende om uitsluitsel te geven. Aanvullend onderzoek is dan nodig, bijvoorbeeld een biopt. Wanneer dit nodig is, wordt je doorverwezen naar de Mammapoli en word je aansluitend gezien door de mammachirurg of physician assistant. De kosten zullen in dat geval hoger zijn.   

Je zorgverzekeraar verzorgt in alle gevallen voor de verdere kostenafhandeling.   

Implementatie

Het RIVM heeft de afgelopen tijd in samenwerking met vele betrokken partijen, waaronder Borstkankervereniging Nederland, zich ingespannen om de alternatieve routing na deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker gerealiseerd te krijgen. In diverse ziekenhuizen is deze routing al van kracht of anders wordt deze de komende maanden geïmplementeerd. Er is toegezegd dat de landelijke Richtlijn Borstkanker (voorheen Richtlijn Mammacarcinoom) wordt aangepast ten behoeve van de nieuwe verwijsroute. Verder heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de alternatieve B0 route opgenomen in de inmiddels gepubliceerde NHG-Standaard 2016.

Als invoerdatum voor de alternatieve BI-RADS 0 route is door de samenwerkende partijen 1 juli 2017 afgesproken. Huisartsen zijn begin dit jaar door de screeningsorganisatie geïnformeerd over de nieuwe route, de nieuwe uitslagbrieven en de invoerdatum van 1 juli 2017. Omdat sommige ziekenhuizen al werken op de nieuwe manier, is huisartsen geadviseerd om in deze overgangsfase te verwijzen volgens de in hun regio heersende verwijspraktijk. 

De voordelen ten opzichte van een verwijzing naar een Mammapoli zijn

  • Een korte wachttijd voor vrouwen met een B0 uitslag (max 24 – 48 uur) en een snelle ‘downstaging’ naar een B1 of B2 uitslag (geen of alleen benigne afwijkingen) of ‘upgrade’ naar B4 of B5 (verdere diagnostiek en/of behandeling noodzakelijk in multidisciplinair team);
  • Meer ruimte voor vrouwen met een terecht positieve uitslag op de multidisciplinaire Mammapoli, waardoor de wachttijd ook voor deze groep vrouwen verminderd wordt;
  • Een positief effect op de personele inzet en kosten in de gezondheidszorg.

Twee positieve uitslagbrieven i.p.v. een positieve uitslagbrief

Er worden twee nieuwe uitslagbrieven in gebruik genomen, namelijk voor de uitslag BI-RADS 4/5 (‘een afwijking gezien’) en de uitslag BI-RADS 0 (‘te weinig informatie op de foto’s voor een goede beoordeling’) zie bijlage. Dit biedt de kans om vrouwen gerichter te informeren over de betekenis van de uitslag en de kans op borstkanker.

Voor vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag geldt dat zij ongeveer een kans van 9 op 10 hebben dat het geen borstkanker betreft. Voor vrouwen met een BI-RADS 4/5 uitslag is die kans 5 op 10.

Nieuw voorlichtingsmateriaal

Momenteel ontwikkelt het bevolkingsonderzoek borstkanker nieuw foldermateriaal. De nieuwe folders worden per 2018 in gebruik genomen. In deze folders zal  duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de type uitslagen die mogelijk zijn, de betekenis hiervan en de bijbehorende verwijzing naar Radiologie danwel Mammapoli.

Bron: RIVM

Lees meer in ons dossier Mammografie >>