Krijgen patiënten met borstkanker de beste (persoonlijke) nazorg?

dinsdag, 5 november 2019

De overlevingskansen van vrouwen met borstkanker zijn de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Hierdoor is aandacht nodig voor de zorg voor de gevolgen van kanker. Essentieel is dat nazorg op maat goed ingezet wordt, rekening houdend met de wensen van de patiënt. Borstkankervereniging Nederland (BVN) inventariseert daarom samen met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Oncologie en onder andere de Santeon ziekenhuizen de nazorg voor patiënten met borstkanker.

Met deze landelijke inventarisatie willen we meer inzicht te krijgen in hoe de nazorg in de ziekenhuizen in Nederland is georganiseerd. Dit doen we door middel van interviews in de ziekenhuizen. Onderwerpen zoals nacontrole schema, gedeelde besluitvorming, patiënteninformatie, aanspreekpunt, (online) instrumenten en nazorgplan komen hierbij aan bod. Daarnaast willen we best practices verzamelen en delen om de nazorg voor borstkankerpatiënten te verbeteren.

Onze patient advocates zijn bij de inventarisatie betrokken door input te geven of bij het interview aanwezig te zijn. Naast de inbreng vanuit patiëntenperspectief hebben we ook tien tips voor het verbeteren en (her)inrichten van nazorg opgesteld. Deze zijn speciaal geschreven voor verpleegkundigen. Bekijk hier het 10 puntenplan

De inventarisatie is in het voorjaar gestart. Begin 2020 zal er een gezamenlijk advies geformuleerd worden over de (her)inrichting van de nazorg. Wil je meer lezen over de inventarisatie? Bekijk het nieuwsbericht van IKNL