Genprofieltest Mammaprint niet vergoed in de basisverzekering

vrijdag, 28 september 2018

Het Zorginstituut Nederland heeft besloten de genprofieltest Mammaprint niet op te nemen voor vergoeding in het basispakket. Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft in het proces van beoordeling meerdere keren aangedrongen op het opnemen van vergoeding. Wetenschappelijk onderzoek (MINDACT-studie) bewijst namelijk de effectiviteit van deze genprofieltest.

Wat is de Mammaprint?

De Mammaprint heeft een plek in het inschatten van het nut van aanvullende chemotherapie bij een deel van de vrouwen met vroeg stadium borstkanker.

Diagnostiek en behandeling van borstkanker wordt steeds complexer. Daarom is BVN voorstander van het inrichten van expertzorg. Expertise die goed aansluit bij jouw persoonlijke situatie, zodat je als patiënt en arts met elkaar een goed overwogen keuze van de behandelopties kunt maken. Kunnen inschatten of chemotherapie in jouw situatie de kans op terugkeer van de ziekte verlaagt, is zo’n belangrijke keuze. Daarin moet een afweging gemaakt worden tussen de winst van de chemotherapie op het voorkómen van het terugkeren van de tumor met uitzaaiingen en de nadelen van de chemotherapie, zoals schade aan het zenuwstelsel, effecten op het brein en vermoeidheid. Het gebruik van een genprofieltest zoals de Mammaprint kan voor een bepaalde groep patiënten bijdragen aan deze afwegingen.

Doelgroep en vergoeding

Kortom: voor de specifieke groep patiënten waarbij een genprofieltest aanvullende informatie geeft over de risico’s op terugkeer van de ziekte, zou de test beschikbaar moeten blijven. BVN roept de zorgverzekeraars daarom op om de Mammaprint te blijven vergoeden vanuit het aanvullende pakket of coulance. Zo blijft gepast gebruik mogelijk.  

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een genprofieltest? Er zijn nog meer kenmerken die van invloed zijn. Raadpleeg daarom altijd je behandelend arts.

Lees hier meer over de vergoeding van de Mammaprint door zorgverzekeraars >

Petitie

Een lid van BVN heeft het initiatief genomen om een petitie te starten om daarmee de Tweede Kamer te verzoeken de beslissing omtrent de Mammaprint te heroverwegen. Inmiddels is de petitie gesloten.

Meer lezen

Lees meer over genprofieltesten >

Lees hier de reactie van NVVP, NVRO, NFK, BVN, NVCO en NVMO >

laatste update van deze pagina: 22 november 2018