Minister: Klare taal in de zorg is heel belangrijk!

woensdag, 6 februari 2019

Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bracht maandag 4 februari een bezoek aan de afdeling Genetica van het UMC Utrecht om te praten over ‘klare taal’; communiceren in de zorg op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. In het bijzonder voor migranten en laaggeletterden. Namens Borstkankervereniging Nederland/Oncogen was actief lid Désirée Hairwassers (op de foto tweede van rechts) hierbij aanwezig.

‘Erfo4all’ heet het project van UMC Utrecht, dat moet gaan zorgen voor een betere communicatie tussen zorgverleners en patiënten bij (mogelijk) erfelijke aanleg voor kanker. BVN/Oncogen is bij dit project betrokken. Désirée Hairwassers: “Mensen met een migratieachtergrond of die laaggeletterd zijn, lijken minder vaak te worden doorverwezen voor erfelijkheidsonderzoek. Dat is ontzettend jammer, want als je weet dat je een hoog risico op borst- of eierstokkanker van je vader of moeder hebt geërfd, kun je door preventieve maatregelen voorkomen dat je ziek wordt. Of screenen, waardoor je er op tijd bij bent. In elk geval kun je dan zelf een keuze maken over wat je wilt, dat is heel belangrijk.”

Dankzij Erfo4all krijgen zorgverleners een training om mensen uit kwetsbare groepen goed te informeren over erfelijke aanleg voor kanker. Désirée: “De minister was er heel duidelijk over: In de zorg moet veel meer in klare taal worden gesproken. Dat is belangrijk voor laaggeletterden of mensen met lage gezondheidsvaardigheden, maar eigenlijk voor iedereen.”

BVN/Oncogen maakte eerder in de campagne ‘Daarom Doorvragen’ een folder over doorverwijzen van mensen met een migratie achtergrond en laaggeletterden.

Bekijk hier de folder >