Over erfelijke aanleg en overlijdensrisicoverzekeringen

donderdag, 28 maart 2019

Afgelopen tijd heeft onze vrijwilliger Heleen regelmatig contact gehad met het Verbond van verzekeraars. Via onze achterban bereikten ons signalen dat verzekeraars bij een overlijdensrisicoverzekering (of levensverzekering) niet aangaven dat preventieve operaties en controles bij genmutatiedragers (onder de vragengrens) NIET gemeld hoeven te worden.

Vandaag kregen we deze mail van het Verbond van verzekeraars:
Vorige week hebben wij via een ledenbericht onze leden expliciet gewezen op de bestaande afspraken omtrent het niet vragen naar preventieve operaties en behandelingen, en op de achterliggende belangen van die afspraken. We hebben hen ook opgeroepen de interne processen daarop te controleren. We hebben verder onze brochures voor consumenten die een medische keuring moeten ondergaan, bij dit ledenbericht gevoegd. In deze brochures staan de belangrijkste punten uit het Protocol Verzekeringskeuringen, en ze bevatten de juiste informatie over het niet vragen naar preventieve operaties. Tot slot hebben we ook de model gezondheidsverklaring mét toelichting in één document meegestuurd, zodat leden eenvoudig en overzichtelijk de beide documenten ter beschikking kunnen stellen aan consumenten – dat verhoogt de kans dat consumenten zowel gezondheidsverklaring als toelichting lezen.

Mochten jullie op de website willen verwijzen naar onze brochures, dan kan dat. De brochures heten “U moet worden gekeurd, en nu?”, en zijn te vinden op:
https://www.vanatotzekerheid.nl/begrippen/medische-keuring/

Het dossier Erfelijke aanleg en verzekeringen van Oncogen vind je hier: 
https://brca.nl/nl/verzekeringen

Heel mooi dat dit zo opgepakt is !!
Mocht je zaken tegen komen die je niet vertrouwt, mail ons dan op info@oncogen.nl

update: 21-12-2018