Uitgebreide DNA-test biedt behandelopties voor mensen met uitgezaaide borstkanker

donderdag, 31 oktober 2019

Mensen met uitgezaaide kanker waarbij geen standaardbehandeling meer mogelijk is, kunnen een uitgebreide DNA-test laten doen in het Erasmus MC. Het doel van de test is nieuwe behandelopties voor deze patiënten te vinden die bij hun DNA-profiel en tumortype past. Zo kan bijvoorbeeld een patiënt met maagkanker en een bepaalde genetische afwijking, baat hebben bij een geneesmiddel dat voor borstkankerpatiënten met diezelfde DNA-afwijking is ontwikkeld. De kans dat er een nieuwe behandeloptie wordt gevonden is 10-15%.

Uit eerder onderzoek blijkt dat patiënten na het uitvoeren van de DNA-test regelmatig in aanmerking kunnen komen voor een experimentele behandeling. Patiënten met uitgezaaide (borst)kanker kunnen daardoor alsnog behandeld worden in studieverband.

Het Erasmus MC is niet het enige ziekenhuis in Nederland dat de DNA-test aanbiedt aan patiënten die geen standaardbehandelingen kunnen krijgen. Ook in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL), waar de WIDE-studie voor gemetastaseerde patiënten loopt, kunnen kankerpatiënten voor een uitgebreide DNA-test terecht. Daarnaast passen ook andere universitaire medisch centra in specifieke gevallen brede DNA-analyse toe.

Meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de DNA-test lees je op de website van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Meer informatie

Wil je meer weten over behandelingen bij uitgezaaide borstkanker? Bekijk het dossier uitgezaaide borstkanker

Overweeg je om deel te nemen aan een experimentele behandeling? Hier vind je een actueel overzicht van wetenschappelijk onderzoek (trials) bij uitgezaaide borstkanker.

Meer weten over gepersonaliseerde behandelopties bij kanker? Lees ook het interview met prof. Stefan Sleijfer op AmazingErasmusMC