Vandaag in de media: ALCL bij siliconen borstimplantaten

dinsdag, 12 februari 2019

Gisteravond ging de uitzending van Radar (AVRO-TROS) over BIA-ALCL. Dit is een zeldzame vorm van lymfeklierkanker die zich kan ontwikkelen rondom een siliconen borstprothese. Aanleiding voor de uitzending is een brief van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) waarin wordt gepleit voor meer bewustzijn over de relatie tussen ALCL en borstimplantaten.

Dit laatste is geen nieuws. Borstkankervereniging Nederland publiceerde ruim een jaar geleden al een artikel over de relatie tussen siliconen borstimplantaten en ALCL. Toen – en ook nu – nemen wij de risico’s van siliconen heel serieus, maar zien vooralsnog geen reden tot grote zorg. Waarom niet? Omdat de kans op het krijgen van ALCL bij vrouwen met een borstimplantaat erg klein is; 1 op de 35.000 vrouwen van 50 en 5 op de 35.000 vrouwen van 75 jaar. Hoe klein het risico ook, het is wel een risico. Waarom dringen wij dan niet aan op een verbod van implantaten totdat meer duidelijk is over de (on)veiligheid? Omdat veel vrouwen die gebaat zijn bij borstimplantaten anders niet geholpen kunnen worden. In het bijzonder bij borstkanker of een preventieve borstoperatie bij erfelijke aanleg. Niet elke vrouw wil of is geschikt voor een borstreconstructie met eigen weefsel. Bovendien brengt zo’n grote operatie ook risico’s met zich mee.

Veel vrouwen hebben na borstkanker, of een preventieve borstamputatie, gekozen voor een borstreconstructie met siliconen. Als Borstkankervereniging Nederland vinden wij het belangrijk dat vrouwen goed voorgelicht worden over de risico’s, zodat zij een weloverwogen besluit kunnen nemen over siliconen borstimplantaten. Ook is het belangrijk dat zij goed weten op welke signalen zij moeten letten, zodat zij bij klachten snel hulp kunnen zoeken. ALCL is bij een tijdige diagnose heel goed te behandelen. Over die signalen bij ALCL lees je hier meer. BVN volgt de internationale ontwikkelingen rondom de veiligheid van siliconen op de voet. Wij dringen aan op meer onderzoek over de veiligheid van siliconen en hebben hierover contact met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Inspectie Jeugd en Gezin (IGJ) en de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie (NVPC).

Dankzij de inzet van Borstkankervereniging Nederland/Oncogen, Meldpunt Klachten Siliconen en de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie (NVPC) wordt het verwijderen van siliconen implantaten vergoed door de zorgverzekeraar, mits vrouwen aantoonbare klachten hebben door deze implantaten. Heb je bij borstkanker of een preventieve operatie voor siliconen implantaten gekozen en nu klachten? Overleg dan met je plastisch chirurg of meld je bij het spreekuur Siliconen prothesen van de polikliniek interne geneeskunde van het Amsterdamse VUmc, waar men gespecialiseerd is in dit onderwerp.

We kunnen ons voorstellen dat berichten over onveiligheid van implantaten je ongerust hebben gemaakt. Als je vragen hebt, of klachten ervaart, adviseren wij je om als eerste contact op te nemen met je plastisch chirurg. Je kunt ook contact opnemen met BVN als je vragen hebt of het gevoel hebt dat er onvoldoende naar je verhaal wordt geluisterd. Wij volgen de discussie op de voet en zullen jullie signalen bundelen en bespreken met de medische beroepsgroep.

 

Vragen en antwoorden

Mocht je naar aanleiding van deze berichten je zorgen maken en vragen hebben, dan kun je terecht bij het serviceteam van BVN. Stel hier je vraag aan het serviceteam.

BVN publiceerde ruim een jaar geleden al een artikel over siliconen borstimplantaten en het verhoogde risico op ALCL. Hierin lees je meer over de signalen en behandelmogelijkheden.

BVN heeft een document opgesteld met vragen en antwoorden over siliconen borstimplantaten waar je meer informatie kunt vinden. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie heeft ook een document met vragen en antwoorden(externe link) gemaakt.

Wil je meer weten over ervaringen met siliconen borstimplantaten? Begin januari 2019 vroegen wij aan ons B-force panel naar hun ervaringen

De reactie van IGJ, RIVM, Zorginstituut en ministerie VWS op de uitzending van Radar.