Wat vind jij van de zorg? Meldactie Verkiezingen 2017

dinsdag, 6 december 2016

Wat vind je wel en niet goed aan de zorg- en hulpverlening? Sluit de zorg en hulp aan bij je vraag en wensen? Wordt aan je gevraagd wat je belangrijk vindt? En kun je de zorg en hulp betalen? We horen graag je ervaring met de huidige zorg en je adviezen/tips voor de zorg in de komende jaren.

Op 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen horen we graag wat je in de afgelopen 4 jaar goed vond gaan in de zorg. En wat je de komende 4 jaar echt anders zou willen. Onder zorg en hulp verstaan we onder meer: zorg die je krijgt van de huisarts, het wijkteam, de thuiszorg, jeugdhulp, een psychiater of psycholoog, een medisch specialist, een verpleegkundige, een begeleider, enz. Het kan gaan om kortdurende of langdurige zorg en hulp die je thuis krijgt of om zorg in een (ggz-)instelling, verpleeghuis of ziekenhuis. 

De resultaten van de vragenlijsten worden (anoniem) verwerkt in een rapport dat begin 2017 uitkomt. Dit rapport zal worden gepresenteerd tijdens een verkiezingsdebat over de zorg op 16 januari 2017. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 10 minuten. Doe je mee?

Start met invullen

Deze vragenlijst is een gezamenlijk initiatief van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie Nederland. Door ervaringen en meningen op te halen bij zoveel mogelijk mensen, zijn zij in staat om nog beter uw belangen te vertegenwoordigen in de politiek, bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Het spreekt voor zich dat er vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan.