Cognitieve klachten

Aan de intensieve behandelingen tegen borstkanker kun je klachten overhouden. Klachten die tijdens je behandeling kunnen ontstaan, maar soms ook pas na afloop optreden. Klachten die je kunnen belemmeren in je dagelijks functioneren. Deze klachten worden late gevolgen genoemd. Het hebben van cognitieve klachten is een van de late gevolgen van borstkanker.

 

Onder late gevolgen verstaan we langdurige veranderingen die men ervaart op psychisch en/of lichamelijk gebied, door borstkanker en/of  na de behandeling voor borstkanker, waardoor het dagelijks functioneren gehinderd wordt.*   

* Late gevolgen spelen ook bij erfelijk belasten na preventieve borst- en eierstok verwijdering. Informatie hierover is  te vinden op www.brca.nl.

Over het ontstaan van cognitieve klachten door (de behandeling van) borstkanker, is nog veel onduidelijk. Bekend is dat niet iedereen die een borstkankerbehandeling ondergaat, problemen krijgt met cognitieve functies: problemen met het ‘denkwerk’ en het uitvoeren daarvan. Bij een klein deel van de borstkankerpatiënten ontstaan cognitieve problemen én houden klachten langer aan.

Wat zijn cognitieve klachten?

Mensen die borstkanker hebben of ooit hebben gehad, kunnen soms cognitieve klachten krijgen. De meest voorkomende cognitieve klachten zijn geheugen- en concentratieproblemen. Vaak wordt hiervoor de term ‘chemobrein’ gebruikt, maar deze dekt eigenlijk niet de lading: de klachten worden namelijk niet alleen door chemotherapie veroorzaakt. Wel is aangetoond dat chemotherapie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het ontstaan van de klachten. 

Vertraagd denktempo en moeite hebben met plannen en overzicht houden, zijn andere cognitieve klachten die kunnen ontstaan als gevolg van de borstkankerbehandeling.

Lees meer over cognitie, witte stof, grijze stof en neuropsychologisch onderzoek

Lees hier meer over de hersenen en de functies van de hersenen.

Lees meer over cognitieve klachten in het dossier op borstkanker.nl >>