Lymfoedeem

Aan de intensieve behandelingen tegen borstkanker kun je klachten overhouden waar je veel en lang last van hebt. Klachten die soms pas na afloop van de behandeling ontstaan en die je belemmeren in je dagelijks functioneren. Deze klachten worden late gevolgen genoemd. Een van de late gevolgen van borstkanker is lymfoedeem.

Onder late gevolgen verstaan we langdurige veranderingen die men ervaart op psychisch en/of lichamelijk gebied, door borstkanker en/of  na de behandeling voor borstkanker, waardoor het dagelijks functioneren gehinderd wordt.*   

* Late gevolgen spelen ook bij erfelijk belasten na preventieve borst- en eierstok verwijdering. Informatie hierover is  te vinden op www.brca.nl.

Wat is lymfoedeem?

Het lymfstelsel is belangrijk voor de afweer tegen infecties en het opruimen van afvalstoffen uit de weefsels. Het lymfstelsel zorgt ervoor dat het vochtgehalte van de weefsels in evenwicht blijft. Raakt dit stelsel uit balans, dan kan de afvoer van lymfvocht stagneren. Een ophoping van vocht en eiwit kan ontstaan in de lymfvaten en in het interstitium (de ruimte buiten de cellen van een weefsel). Er is dan sprake van lymfoedeem.

Lees verder in het dossier lymfoedeem op borstkanker.nl >>