Behandeling voor kanker: er valt iets te kiezen

vrijdag, 19 juli 2019

Steeds meer kankerpatiënten overleven de ziekte en hebben door de behandeling last van late gevolgen. De nadruk van borstkankerzorg ligt de laatste jaren daardoor meer op het voorkómen van late gevolgen van behandelingen. Dit kan door bijvoorbeeld de-escalatie van de behandeling, een methode die steeds meer wordt toegepast. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde publiceerde een artikel over de mogelijkheid voor de-escalatie bij borstkanker en de keuzes die patiënten daarbij hebben.

Het effect van aanvullende behandelingen zoals bestraling, hormoontherapie en chemotherapie is relatief klein, terwijl de kans op late gevolgen van die behandelingen groot is. Daarom is er tegenwoordig meer aandacht voor het bespreken van minder belastende behandelingen of het achterwege laten van één of meer behandelopties. Dit noemen we de-escalatie van de behandeling.

Veel borstkankerpatiënten krijgen na hun operatie een aanvullende behandeling. Dit verkleint het risico op terugkeer van borstkanker. Toch is het verschil in risico tussen wel of geen aanvullende behandeling minimaal. Daarom speelt bij borstkankerpatiënten het effect van bijwerkingen van de behandeling een belangrijke rol bij hun behandelkeuze. Zij hebben nadrukkelijk iets te kiezen: minder late gevolgen en mogelijk een hogere kans op terugkeer van borstkanker, of een zo hoog mogelijke kans op overleving en de late gevolgen voor lief nemen.

De-escalatie is voor patiënten steeds vaker een mogelijke optie, maar deze keuze moet wel zorgvuldig worden afgewogen. Artsen hebben dan de plicht om samen met de patiënt te beslissen welke behandeling het beste bij hem of haar past. Daarnaast moeten ze gegevens over de uitkomst verzamelen en evalueren en onderzoeksresultaten gebruiken voor het ontwikkelen van keuzehulpmiddelen en voorspellingsmodellen.

Meer informatie

BVN heeft tien punten opgesteld waar optimale borstkankerzorg aan moet voldoen: B-optimaal. Een daarvan is dat overbehandeling en onderbehandeling zoveel mogelijk worden beperkt. Lees hier meer over deze punten.