Driekwart van de naasten past werksituatie aan vanwege de kanker(behandeling) van hun naaste

woensdag, 1 mei 2019

Driekwart van de naasten van volwassen kankerpatiënten past zijn/haar werksituatie aan. Eén op de vijf mensen meldt zich ziek, gaat tijdelijk minder uren werken of neemt zorgverlof op. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) – waar BVN aan meewerkte – onder 1.022 naasten.

Driekwart van de naasten van volwassen kankerpatiënten past zijn/haar werksituatie aan. Eén op de vijf mensen meldt zich ziek, gaat tijdelijk minder uren werken of neemt zorgverlof op. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) – waar BVN aan meewerkte – onder 1.022 naasten.

De meerderheid van de naasten geeft aan dat hun werksituatie (tijdelijk) is aangepast. De meeste naasten maakten de keuze om hun werksituatie (tijdelijk) aan te passen alleen. Ruim een kwart maakte deze keuze samen met hun werkgever/opdrachtgever. Manieren waarop de werksituatie is aangepast zijn: (gedeeltelijk) ziek gemeld, zorgverlof opgenomen, (tijdelijk) minder uur gewerkt, betaald verlof opgenomen, onbetaald verlof opgenomen, vakantieverlof opgenomen, of (tijdelijk) gestopt met werken.

Ziek melden komt vaak voor bij ouders van kinderen met kanker. De helft van deze ouders meldt zich noodgedwongen ziek, om bij medische behandelingen en opnames te zijn en hun zieke kind te steunen. Twee derde van de ouders geeft aan dat het combineren van werk en zorg voor hun kind financiële gevolgen heeft (gehad). Zo hebben ze meer zorguitgaven en een (tijdelijke) daling van inkomen doordat ze minder uren kunnen werken.

Ruim een derde van alle naasten heeft behoefte aan professionele steun bij de combinatie kanker en werk. Drie op de tien ouders heeft deze steun ook daadwerkelijk gehad. Bij de naasten van volwassen patiënten is dat twee op de tien. In de meeste gevallen van een bedrijfsarts, leidinggevende of psycholoog. Bijna alle deelnemers geven aan dat de professionele steun die ze hebben gekregen hen in meer of mindere mate heeft geholpen.

Hier lees je meer over het onderzoek van NFK naar kanker en werk.

Meer lezen

Wil je meer informatie voor naasten van borstkankerpatiënten? Bekijk hier het dossier naasten