Update Monitor Borstkankerzorg

donderdag, 4 juli 2019

De gegevens in de Monitor Borstkankerzorg zijn vandaag geactualiseerd en daarmee is de status van het roze lintje 2019 bekend gemaakt. Ook is in de Monitor te zien hoe er op een aantal uitkomsten van de PREM module Mammacare is gescoord en hoe een ziekenhuis het doet in vergelijking met andere ziekenhuizen en het landelijk gemiddelde. Dit is voor (mogelijke) borstkankerpatiënten een belangrijke bron van informatie over een ziekenhuis.

Welke ziekenhuizen hebben roze lintje 2019

Ziekenhuizen die voldoen aan de criteria, gebaseerd op wat patiënten belangrijk vinden in de borstkankerzorg, krijgen het roze lintje. Welke ziekenhuizen dat zijn, vind je in de Monitor Borstkankerzorg. In de Monitor kun je ziekenhuizen selecteren op basis van verschillende onderwerpen. Zoals zorgaanbod, informatie, organisatie en patiëntenervaringen (PREM).

Toekomst

Het lintje wordt toegekend op basis van de data uit 2018. Een aantal ziekenhuizen heeft te kennen gegeven niet meer achter de Monitor Borstkankerzorg en het bijbehorende roze lintje te staan. Omdat draagvlak onmisbaar is, beraadt BVN zich over de toekomst van deze monitor.

Voor (mogelijke) borstkankerpatiënten zijn inzage in openbare indicatoren borstkankerzorg en ervaringen van andere patiënten van belang als keuze-ondersteunende informatie. BVN onderzoekt welke alternatieve vorm wenselijk en haalbaar is.