Overgangsklachten

Aan de intensieve behandelingen tegen borstkanker kun je klachten overhouden.

Klachten kunnen zowel tijdens als na je behandeling ontstaan. Soms treden ze pas jaren na afloop van je behandeling op. Deze klachten worden late gevolgen genoemd. Late gevolgen kunnen je belemmeren in je dagelijks functioneren.

Het krijgen van (vervroegde) overgangsklachten is een van de late gevolgen van de behandeling tegen borstkanker.

Onder late gevolgen verstaan we langdurige veranderingen die men ervaart op psychisch en/of lichamelijk gebied, door borstkanker en/of  na de behandeling voor borstkanker, waardoor het dagelijks functioneren gehinderd wordt.*   

* Late gevolgen spelen ook bij erfelijk belasten na preventieve borst- en eierstok verwijdering. Informatie hierover is  te vinden op www.brca.nl.

Wat zijn (vervroegde) overgangsklachten?

Chemotherapie en/of hormoontherapie kunnen ervoor zorgen dat je tijdelijk of blijvend in de overgang komt. Als je al in de overgang was voordat je begon met de borstkankerbehandeling, kunnen chemotherapie en/of hormoontherapie ervoor zorgen dat je overgangsklachten terugkeren of verergeren.

Als je je eierstokken laat verwijderen (ovariëctomie), raak je definitief in de overgang en ben je blijvend onvruchtbaar. Binnen een week na de operatie kun je last krijgen van typische overgangsklachten.

Overgangsklachten zijn klachten zoals opvliegers, nachtzweten, minder zin in seks en urine-incontinentie. Ook kun je last hebben van onder andere stemmingswisselingen, gewichtsverandering, stress, slechter slapen en vaginale droogte.

Na afloop van de behandeling(en) kunnen de overgangsklachten verdwijnen. Het volgen van een chemo- en/of hormoonbehandeling kan gevolgen hebben voor je vruchtbaarheid. Na de behandeling kun je verminderd vruchtbaar of blijvend onvruchtbaar zijn. Het is ook mogelijk dat er niets is veranderd en dat je na de behandeling weer vruchtbaar bent.

Lees meer over overgangsklachten op borstkanker.nl >>

Borstkanker en anti-hormonale therapie; hoe kunnen we therapietrouw bevorderen?