Amazone
Lid geworden op: 15/04/2006 - 21:14
Offline
Berichten: 126

Naar de bakker! (Medisch Contact, 6 sept. 2006)

donderdag, 31 augustus 2006

Bij een goede vriendin werd vier weken geleden darmkanker geconstateerd. L werd met spoed geopereerd, in totaal werd veertig procent van haar dikke darm verwijderd. Het slechte nieuws kwam volkomen onverwacht: ze had wel last van haar buik gehad, maar dat had ze eigenlijk al vijftien jaar, en eerder onderzoek had nooit tot iets geleid. En nu dit. De tumor was al door de darmwand gegroeid, haar buikvlies ontstoken, en het duurde twee weken voordat iemand ook maar iets kon zeggen over haar perspectieven. Dat die weken buitengewoon zwaar worden behoeft geen betoog: van de ene dag op de andere dag was L’s leven gekanteld en moest ze er ernstig rekening mee houden dat er meer slecht nieuws zou komen, bijvoorbeeld dat ze uitzaaiingen had - wat een doodvonnis op korte termijn zou behelzen.

Twee weken na de operatie togen vriendin en haar echtgenote I naar het ziekenhuis. Ze hadden zich in de tussenliggende dagen goed ingelezen en wisten van hoed en rand, van graden en stadia, van behandelingen en overlevingsstatistiek. Ze werden niet ontvangen door de chirurg, maar door een arts-assistente. Die had meer slecht nieuws voor ze: van de 22 lymfeklieren in L’s buik waren er 14 besmet. Ja, dat werd chemo. Nee, of er uitzaaiingen waren kon ze nog niet zeggen, daarvoor was vervolgonderzoek nodig. Of de dames daartoe een nieuwe afspraak wilden maken met de chirurg voor het vervolgtraject. Moest er geen oncoloog aan te pas komen, vroegen L en I? Welnee, zei de assistent, dat hoefde helemaal niet, de chirurg was heel capabel. Wat was het precieze TNM-stadium van de ziekte, wilden de dames daarna weten. De assistent rechtte haar rug. De dames moesten begrijpen dat het he-le-maal niet gewoon was dat zulke informatie aan patiënten werd verschaft.

I merkte op dat het haar logisch leek dat ze naar een oncoloog wilden. De chirurg had vakkundig geopereerd maar thans was andere kennis geboden. Dat was heus nergens voor nodig, bezwoer de assistent, ze waren heus in goede handen bij de chirurg. Waarna I beheerst explodeerde. ‘Als ik een brood nodig heb ga ik naar de bakker, als ik vlees wil kopen, naar de slager. Ik wil nu dus naar een oncoloog.’ Tsk, als ze dan zo nodig moesten, antwoordde de assistent gebelgd, en voegde daaraan toe - vals, en buitengewoon onprofessioneel - wat de TNM-status van I was ‘en dat die niet veel goeds voorspelde.’ Had ik daar gezeten, dan had ik het mens over de tafel gehaald.

I en L konden een week later bij het VUMC terecht. Alle vervolgonderzoeken werden zonder enige aarzeling op diezelfde dag gepland, twee uur voor hun gesprek met de professor. L en I mochten meekijken terwijl de echo’s werden gemaakt en kregen ter plekke alle uitleg van de radioloog die ze wensten. De oncoloog vertelde te uit en te na, legde ze keuzes voor, gaf informatie mee, vroeg of een week genoeg tijd was om te beslissen, en wist ondertussen een paar valse grappen te maken.

Een verademing, zeiden L en I later. Ineens werd er met ze meegedacht, konden ze alles vragen, en stonden hun behoeftes en vragen centraal. Het netto resultaat is dat ze deze arts, en dit ziekenhuis, volmondig vertrouwen terwijl ze nooit meer een voet in dat andere ziekenhuis wensen te zetten.

Waarom die assistente in dat streekziekenhuis zo beroerd en behoudend heeft gereageerd, is een raadsel. L vraagt zich af of de chirurg haar als patiënt wilde vasthouden omdat ze dan fijn op zijn begroting in plaats van die van de oncoloog kon worden bijgeschreven. Of misschien wás er geen oncoloog in dat ziekenhuis, maar dan was het dus ook een budgetkwestie. I denkt dat de assistente niet tegen patiënten kan die goed geïnformeerd zijn en betrokken willen worden in beslissingen. Ik denk dat die assistente haar boekje volstrekt te buiten is gegaan, en prijs L en mij gelukkig dat we moderne oncologen hebben gevonden.

Karin Spaink
28 augustus 2006 / MC, 8 september 2006